Jak jej dělíme a k čemu je nám prospěšný?

Leasing představuje jakýsi pronájem výrobků od finančních institucí na určité období na základě splácení leasingových splátek. Můžeme díky němu pořídit spoustu věcí, například automobily, nemovitosti, výpočetní a kancelářskou techniku, stroje či vybavení provozoven.

 

V ČR rozlišujeme dva typy, a to leasing operativní a leasing finanční. Rozdíl mezi těmito dvěma typy je v úpravě vlastnického práva po skončení leasingu. Zatímco u finančního leasingu předmět nájmu po skončení leasingu přechází do vlastnictví pronajímatele, u operativního leasingu předmět nájmu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. 

 

Finanční leasing je u nás nejrozšířenějším typem. Spočívá mimo jiné v tom, že veškeré starosti ohledně pronajaté věci nese pronajímatel, tzn. pojištění, údržba, opravy, atd.

 

Operativní leasing má naproti tomu výhodu, jelikož se o všechny tyto věci stará leasingová společnost.

 

V případě finančního leasingu tedy po splacení všech splátek spadá pronajatá věc do vlastnictví nájemce, v případě leasingu operativního po splacení poslední splátky se věc vrátí pronajímateli, který je po celou dobu jeho vlastníkem. V tomto případě jde o krátkodobý nájem, zatímco finanční leasing je na dobu delší.

 

Dále rozlišujeme též zpětný leasing. Jde o tzv. nepřímý finanční leasing a spočívá v tom, že nejprve majitel předmětné věci prodá věc leasingové společnosti a poté si věc u této společnosti pronajme formou finančního leasingu, takže po skončení leasingu znovu přejde věc do vlastnictví původního majitele. Poskytují jej tyto instituce: NOVA leasing a UNIleasing.

 

Mezi finanční instituce, které poskytují finanční a operativní leasing u nás patří mj. ČSOB Leasing, Raiffeisen leasing, Arval, ALD Automotiv.

 

Česká legislativa upravuje leasing v zákoně o daních z příjmu.