Zamítli Vám neoprávněně reklamaci? Nezoufejte, máme pro Vás řešení!

Kdy může prodejce zamítnout reklamaci?

Prodejce může zamítnout reklamaci jen ze zákonných důvodů, kterými jsou:

  • reklamace u jiného podnikatele než u toho, který Vám zboží prodal (pozor ale na povinnost prodávajícího přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně),
  • vada výrobku byla způsobena Vámi samotnými, poškozením věci nebo nedodržením pokynů v návodu, s kterým jste byl/a srozuměn/a,
  • na vadu jste byl/a upozorněna při prodeji,
  • vada byla způsobena běžným opotřebením i obvyklým užíváním,
  • došlo k marnému uplynutí reklamační lhůty či sjednané záruční doby.

 

Při neoprávněně zamítnuté reklamaci máte několik možností jak dále postupovat:

Nejprve se snažte vyřešit spor smírnou cestou s prodávajícím, který reklamaci zamítl. Pokud bude ovšem Vaše snaha zbytečná, můžete využít následujících tří možností:

  1. Obraťte se na Českou obchodní inspekci. Ta Vám poskytne poradní služby a bude se snažit vést obě strany sporu k dohodě. Můžete u ní podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
  2. Vydejte se k uplatnění svého nároku soudní cestou. V případě Vaší výhry bude Vaše soudní výlohy platit prodávající.
  3. Přenechejte Vaše starosti vymáhací společnosti, která se již o vše postará.

 

Ve všech případech je dobré si nechat písemně vyhotovit odůvodnění zamítnutí reklamace od daného prodejce, které Vám bude sloužit jako podklad při řešení sporu, nebo v případě neshody o vzniku vady znalecký posudek, který může celé řešení sporu urychlit.

 

V každém případě se nebojte, za reklamaci (a to i tu neoprávněnou) nelze účtovat žádný poplatek.