Podnikatelé pozor!!!

Všem je jistě známo, že v dnešní době se rozmáhá velké množství podvodných prodejů různých produktů a služeb. Obecně známé praktiky tzv. šmejdů vypluly na povrch zejména díky podomním prodejům a různým předváděcím akcím, kde byly užívány praktiky, ze kterých mrazí. Lži, agrese a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží.

 

Praktiky "šmejdů" byly regulovány prostřednictvím přijetí nových zákonů a opatření, aby k nim nemohlo docházet.

 

Protože byly možnosti šmejdů rychle redukovány, tito vymýšlí nové praktiky, jak se dostat k penězům.

 

Mezi novou a neojedinělou praktiku patří například TELEFON.

 

Proč si dávat pozor?

Občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele se vysokou měrou zaměřily na chránění spotřebitelů a slabší strany proti nekalým praktikám šmejdů v jakékoliv jejich podobě. Jenomže co podnikatelé a ostatní právnické osoby? Ti jsou obecně označování za dominantnější stranu na trhu a ochrana se na tyto subjekty takové míře nevztahuje.

 

Jako právnická osoba nemáte možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

 

A proč o tom mluvíme?

Představte si, že jste například starostou obce, ředitelem školy nebo osobou samostatně výdělečně činnou. Dojde k tomu, že se Vám ozve prostřednictvím telefonu neznámý volající, který se představí jako zaměstnanec blíže neoznačené společnosti a nabídne Vám, že pokud máte zájem tak Vás bude propagovat na internetu, jednoduše řečeno, udělá Vám prezentaci s reklamou školy, obce nebo firmy. Udělají to takovým způsobem, že z jejich hovoru vycítíte, že pokud si tuto službu neobjednáte, tak nebudete na internetu vůbec dohledatelní a nikdo se o Vás na internetu nedozví. Pod tímto nátlakem souhlasíte s uzavřením smlouvy - která není levná.

 

Poté co Vám dojde informace, resp. potvrzení uzavřené smlouvy, zjistíte, že tuto službu nepotřebujete. Co je však největším překvapení? Od smlouvy budete moci odstoupit po zaplacení určité částky (v řádech tisíců). Co teď? Nezbude nic jiného, než tento poplatek zaplatit, protože jste právnická osoba nebo podnikatel a jak jsme již výše zmínili, nemůžete od smlouvy odstoupit.

 

Z výše uvedeného je tedy patrné, že se jedná o velice promyšlenou strategii "šmejdů", kteří využívají zákonných kliček, aby se obohatili na hraně zákona. Pokud spadáte do výše uvedené skupiny subjektů, které nejsou slabší stranou, BUĎTE NA POZORU! Hlídejte si, co za smlouvy uzavíráte, hlídáte tak své peníze!