Jaký je rozdíl mezi směnkou vlastní a směnkou cizí?

Směnka je tzv. abstraktní druh cenného papíru, tedy nepotřebuje ke svému vzniku právní důvod. Jedná se o dlužnický cenný papír, kterým vykonavatel činní platební slib nebo platební příkaz ve prospěch osoby na něm vyznačené. Už v téhle „definici“ směnky narážíme na dvě možnosti. Tedy slib a příkaz.

 

Směnka vlastní obsahuje platební slib vydavatele zaplatit určitou částku osobě na směnce uvedené. Směnka cizí obsahuje naopak platební příkaz zaplatit určitou částku. Tento příkaz je adresován někomu, kdo má částku za vydavatele zaplatit osobě uvedené na směnce. Jako příklad můžeme uvést banku. Vydavatel směnky dá příkaz bance, aby z jeho účtu vydala určitou částku osobě uvedené na směnce a ta tuto částku vydá.

 

Pro vznik směnky vlastní je třeba alespoň dvou subjektů, pro vznik směnky cizí minimálně tři subjekty. V tom spočívá hlavní rozdíl.