Co bychom měli vědět, a na jakém principu vše funguje?

Vláda svým usnesením vyhlásila od 12. března 2020 14:00 hod nouzový stav na celém území České republiky a od pondělí 16.3. platí zákaz vycestovat do zahraničí pro všechny občany ČR. Co však s občany, kteří jsou nyní v zahraničí a dostali se do potíží s návratem, neboť jsou globálně rušeny turistické lety?

 

Česi, kteří se v souvislosti se zavřením hranic a omezením dopravy nemají jak dostat zpět na území ČR musí neprodleně kontaktovat příslušný zastupitelský úřad ČR.

 

Ministerstvo zahraničí nyní dělá vše pro to, aby dostalo své občany z ČR domů. Jak to probíhá?

 

1) Repatriační lety

Ministerstvo zahraničních věci zajišťuje repatriační lety, které nechalo vypravit pro české občany, kteří uvízli po uzavření hranic v zahraničí. Jde například o přímo vypravené letecké linky, které jsou schopny dopravit najednou stovky Čechů zpět do vlasti. Repatriační let vyjednaný ministerstvem zahraničí je mnohdy jediným způsobem, jak se lze z dané destinace dostat.

 

2) Zajištění náhradní dopravy

Návrat Čechů do vlasti pokračuje i prostřednictvím autobusů. Takto jsou do ČR přepravení zejména ti, kteří uvízli na některém z evropských letišť a jejich letecké linky byly zrušeny. Autobusy již byly vypraveny pro Čechy na letištích ve Frankfurtu nebo ve Vídni. Další jsou vypravovány do Velké Británie.

 

3) Možnost vyzvednutí členem rodiny z okolních států

I přes uzavření hranice států, a to nejen ČR, je možnost, aby zejména na letištích sousedních států mohli Čechy vyzvednout i jejich blízcí. Je nutné však k tomu splnit podmínky, a to prokázání už na hranicích našeho území, že let blízké osoby byl opravdu zrušen a měl být vypraven právě z letiště ve státě, do kterého se takto vstupuje. Lze to prokázat například letenkou, ze které je patrné, že právě ten konkrétní let neproběhl.

 

Všechny výše uvedené varianty potřebné k návratu Čechů do vlasti jsou organizovány prostřednictvím Ministerstva zahraničí a dotčené osoby jsou takto dopraveni zpět na naše území zdarma na náklady státu.Je to však jen z důvodu mimořádného stavu a uzavření hranic.

 

Ale co kdyby neplatil výjmečný stav a nebyly by lety zrušeny? 

Důležité je si repatriaci pojistit!

Repatriaci v době, kdy není situace ovlivněna mimořádným, respektive ochromeným stavem ve společnosti, je třeba mít řádně a hlavně samostatně pojištěnou! Proč tomu tak je? Repatriace, není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a proto standardní pojištění se na ni nevztahuje.

 

V případě, že by došlo ke zranění, popřípadě k nešťastnému úmrtí v zahraničí (na jakémkoliv místě na planetě) je nutné zajistit převoz zraněné osoby, nebo jejích ostatků v případě úmrtí, ze zahraničí zpět na území ČR. Bez sjednané repatriace by pojištěný (respektive dědicové) musel hradit dopravu ze svého.

 

Náklady jsou závislé na vzdálenosti místa a na cenách místních služeb. Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.