Aneb za jakých podmínek lze odstoupit od smlouvy o zájezdu bez nutnosti hrazení storno poplatku?

Každý z nás plánuje dovolenou. Po výběru se obvykle zájezd rezervuje a u cestovní kanceláře zaplatí a nám stačí jen vyčkat termínu odjezdu.

 

Ne vždy vše vyjde podle plánu a my, jako zákazníci, budeme chtít naplánovanou a zaplacenou dovolenou zrušit. Co dělat pro případ když na dovolenou odjet nechci?

 

Zákazník má právo od smlouvy o zájezdu kdykoliv odstoupit. ALE POZOR! Cestovní kanceláře se, leckdy i důvodně, zrušení smluv o zájezdu ze strany zákazníků obávají, a proto do smluv zařazují také odstupné, resp. storno za zrušení smlouvy ze strany zákazníků. Tyto storno poplatky jsou zavedeny z důvodů, aby lehkomyslností zákazníků cestovní kanceláře nepřišli zkrátka, tzn. rovnou nezkrachovali, protože by měl zákazník volnou ruku.

 

Výše storno poplatků se odvíjí dle uzavřené smlouvy. Lze se setkat i s tím, že tento poplatek bude ve výši 100% z ceny zájezdu.

 

Je možné storno poplatku předejít?

Podmínky pro odstoupení od smlouvy bez storno poplatku

Možnost zrušení zájezdu (dovolené) bez storno poplatku zavedla do českého právního řádu novela občanského zákoníku, která reagovala na směrnici Evropské unie, a tou se zavedlo, že za určitých okolností má zákazník právo na odstoupení od smlouvy, aniž by musel zaplatit odstupné (storno poplatek).

 

Kdy tomu tak je? 

Jde o situaci, kdy nastanou nevyhnutelné a mimořádné okolnosti mající zásadní vliv na poskytování služeb zahrnutých v zájezdu (nebo na přepravu). Může sem patřit například válečný konflikt, jiné závažné bezpečnostní problémy jako terorismus, významná rizika pro lidské zdraví, například výskyt ohniska závažného onemocnění v cestovní destinaci, nebo přírodní katastrofy, jako například záplavy, zemětřesení či povětrnostní podmínky, jež znemožňují bezpečně se dopravit do místa určení, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o zájezdu.

 

Právo na odstupné, respektive odstoupení od smlouvy bez poplatku, lze tedy uplatnit za současného splnění těchto podmínek: 

  1. existence nevyhnutelných a mimořádných okolností,
  2. jejich významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu.

 

Důležité pro uplatnění této možnosti je to, že budou uzavřena např. letiště, muzea, veřejné prostory a budovy, kulturní a rekreační areály, zamezení veřejných akcí apod. - v takovém případě dle zákona má zákazník právo zájezd zrušit, respektive odstoupit od smlouvy a neplatit odstupné.