Kdy jde o reklamní zařízení a kdy o označení údajů o provozovně?

Jestliže vlastníte provozovnu v blízkosti silnice I. třídy nebo dálnice a chcete si ji označit světelným logem s údaji o otevírací době atd., budete muset zažádat o povolení od příslušného silničního úřadu, kterým je v případě dálnic Ministerstvo dopravy a v případě silnic I. třídy příslušný krajský úřad.

 

Pokud by silniční správní úřad vyhodnotil, že se nejedná o označení provozovny, ale reklamu na provozovnu, povolení k umístění světelného loga s informacemi o provozovně by nevydalo. Proto je lépe předem v žádosti o povolení uvést, co konkrétně na světelném označení provozovny hodláte zobrazit. Měli byste se přitom řídit živnostenským zákonem, kde je přesně stanoveno, jaké údaje musí mít provozovna uvedeny. Takto se totiž vyhnete zbytečným sporům s Ministerstvem dopravy či krajským úřadem, zda žádáte o povolení světelného označení provozovny nebo reklamního zařízení.

 

Může se také stát, že jste si toto světelné označení provozovny umístili poblíž dálnice či silnice I. třídy, aniž byste měli k tomu povolení, jelikož jste netušili, že k tomu povolení mít musíte nebo jste jej obdrželi od stavebního úřadu, případně od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Povolení od stavebního úřadu či od ŘSD však příslušný silniční správní úřad nebere v potaz, neboť závazné je pouze to, které vydal silniční správní úřad. Pokud tedy bude tato skutečnost zjištěna, zašle Vám příslušný silniční správní úřad oznámení s výzvou, abyste příslušné světelné označení odstranili. Lhůty jsou většinou jen pětidenní. Pokud úřadu nevyhovíte, tak jej odstraní sám, ovšem na Vaše náklady, které bude samozřejmě chtít uhradit.

 

V případě, že Vám bude vyhověno, pak musíte zaplatit správní poplatek, který se odvíjí od délky platnosti povolení, tj. na jak dlouho jej budete požadovat. Za povolení na 10 dní a méně – 100 Kč, za 6 měsíců a méně – 500 Kč, déle než 6 měsíců – 1 000 Kč. Povolení lze získat na maximálně 5 let.