Co nám říká zákon o reklamě na různé doplňky stravy či prášky na hubnutí?

Spalovače tuku, proteinové prášky, různé vitamíny či minerály – doplňky stravy se stávají stále více populárnější. Točí se ale kolem nich mnoho otazníků a lze říci, že celé téma doplňků stravy je velmi problematické.

 

Nejčastější problém, který se doplňků stravy týká, je ten, že je lidé neumí nebo prostě jen nedokáží rozlišit od skutečných léčiv. Tato „vada“ se dá dokonce považovat za nezákonnou. Jako každý výrobek, tak i reklama na doplňky stravy se musí řídit určitými pravidly, která jsou uvedena ve vyhlášce č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.

 

Na obalech doplňků stravy se musí především jasně uvést, že se jedná o doplněk stravy, nikoliv o léčivo, a to pomocí zřetelného či dobře čitelného označení „doplněk stravy“. To je velmi důležitý aspekt i u související reklamy na tyto výrobky – spotřebitel si zkrátka nesmí myslet, že se jedná o léčivo, a to z toho důvodu, že doplňky stravy jsou považovány za potraviny, kterým dle české legislativy nelze přisuzovat žádné léčivé účinky. Je proto nutné se vyhnout i slovům, která by mu mohla přisuzovat léčebné či preventivní účinky (např. odstraňovat, hojit atp.). Mimo to musí být na obalu výrobku také uvedeny názvy vitamínů, minerálů a dalších látek obsažených v doplňku stravy, jejich číselné údaje spjaté s doporučenou denní dávkou, varování před jejím překročením, dále různá upozornění pro koho je výrobek nevhodný a co může případně způsobovat za vedlejší účinky atd.

 

Důležité je taky vědět, že takovéto výrobky nesmí nikdy odkazovat na nepodložené a nekonkrétní klinické studie a nepodložené číselné hodnoty z výzkumů, nesmí ale ani jakkoliv naznačovat, že pestrá a vyvážení strava není dostatečná a nikdy člověku nebude moci poskytnou dostatečné množství potřebných živin.

 

Pokud někdy narazíte na reklamu na takovéto výrobky, která nesplňuje některý z požadavků (např. není uvedena cena výrobku), měli byste vědět, kam směřovat případné stížnosti. Mnoho lidí se domnívá, že veškeré řešení připomínek je v kompetenci SÚKL – Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tato domněnka je ovšem chybná. Dozor nad reklamou je totiž podle zákona rozdělen na jednotlivé dozorové orgány, stejně tak není v kompetencích SÚKL řešit závadné obaly výrobků. Jak už vyplývá z názvu, SÚKL je institucí zabývající se léčivy, a to - jak jsme si řekli o pár řádků výš - doplňky stravy nejsou. Reklama na zdravotní péči tak například patří pod kontrolu ministerstva zdravotnictví, nevyžádaná reklama šířená elektronicky patří pod kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů atd. Kam se ale tedy obrátit v případě výrobků jako jsou doplňky stravy?

 

Kompletní seznam orgánů a úřadů, na které se v těchto případech obracet, najdete na webových stránkách SÚKL. Pro doplňky stravy ale stále platí, že jsou pod dozorem příslušných krajských živnostenských úřadů a Státní hospodářské a potravinové inspekce.

 

POZOR! V případě, že se jedná o závadnou reklamu vysílanou v televizi či rozhlasu, je potřeba se obrátit přímo na RRTV (Radu pro rozhlasové a televizní vysílání).

 

SÚKL nabízí pomůcky, jak rozpoznat léčiva od potravin a jejich zvláštních skupin. Mezi tyto pomůcky např. patří databáze registrovaných léčivých přípravků či telefonická linka SÚKL.