Vše o EET právě zde!

EET neboli elektronická evidence tržeb umožňuje evidenci provozoven, správu certifikátů pro evidování tržeb, k dispozici jsou přehledy údajů o evidovaných tržbách a mnohé další. Je to webová aplikace, která slouží poplatníkům pro správu údajů týkajících se evidence tržeb. Jejím hlavním cílem je narovnat podnikatelské prostředí v České republice, a to tak, že zajišťuje, aby ti, kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým živnostníkům a podnikatelům.

 

Subjetkty EET a uskutečnění tržeb

Subjekty EET jsou poplatníci daně z příjmů fyzických a z příjmů právnických osob. Předmětem jsou pak evidované tržby poplatníka uskutečněné na území České republiky. Tyto tržby mohou být uskutečněny:

 •  v hotovosti,
 • prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb, (tzn. stravenkami a poukazy)
 • šekem,
 • směnkou,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný výše zmiňovaným formám,
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle výše uvedených.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že se do EET nemusí zapojit ti, kterým zákazníci platí výhradně kartou, převodem na účet či inkasem. Pokud tedy podnikatel přijímá zároveň platby v hotovosti i kartou, EET potřebuje.

 

Fáze zavádění EET

Zavádění elektronické evidence tržeb je rozděleno do 4 fází, přičemž 3. a 4. vlna byla sloučena: 

 1. 1. vlna začala 1. 12. 2016, a spadali do ní hoteliéři a další poskytovatelé ubytování
  restauratéři a další poskytovatelé stravovacích služeb (s výjimkou jídla s sebou).
 2. 2. vlna platí od 1. 3. 2017 a zahrnovala maloobhcody a velkoobchody.
 3. 3. a 4. vlna pak funguje od 1. 5. 2020 a patří sem:
 • řemeslníci
 • kadeřnice, kosmetičky, maséři
 • výrobci, zemědělci
 • právníci, účetní, konzultanti, lékaři, veterináři
 • stánkoví prodejci občerstvení
 • dopravci, cestovní kanceláře
 • autoservisy
 • lektoři, organizátoři kulturních akcí
 • + všechna další povolání, která nejsou v předchozích vlnách

 

!POZOR! o posunutí data platnosti 3. a 4. vlny se dočtete ZDE

 

Režimy EET

V EET rozlišujeme 3 režimy, a to:

 1. běžný (on-line),
 2. zjednodušený (off-line),
 3. zvláštní (papírový).

Běžný režim je základní výchozí režim, do kterého spadají všichni podnikatelé, tzn. že pokud chce podnikatel evidovat ve zjednodušeném a zvláštním režimu, musí si podat speciální žádost.

 

Běžný režim funguje tak, že podnikatel má zařízení s připojením na internet a veškeré hotovostní tržby ihned odesílá na finanční správu. Jde o nejrychlejší systém evidence tržeb bez jakýchkoli dalších nutností.

 

Zjednodušený režim je třeba u podnikatelů, kteří nechytají žádný internet, jsou tedy off-line. Evidence tržeb probíhá podobně jako u běžného režimu, pouze s tím rozdílem, že tuto tržbu podnikatel ihned neodesílá na finanční správu, ale jednou za 5 dní přenese pokladnu do míst s internetovým připojením, a takto odešle všechny uložené tržby v paměti pokladny.

 

Zvláštní režim je určen pro nejmenší podnikatele, kteří spadají do 3. a 4. vlny EET. Ti nepotřebují EET kasu s připojením na internet, ale všechny účtenky vypisují ručně do bločků, které získají od finančního úřadu.

 

A jak to celé funguje?

Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci do systému Finanční správy, odkud je mu poté zasláno potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem. Podnikatel tedy vystaví účtenku, kterou předá zákazníkovi.

 

Zákazník si může ověřit svoji účtenku na Daňovém portále, přičemž podnikatel si může ověřit svoje tržby ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

 

EET kontroly

V rámci fungování EET probíhají kontroly zaměřené na dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb, které jsou prováděny zástupci Finanční a Celní správy České republiky, tzv. EET kontrolory. Tyto kontroly se uskutečňují prostřednistvím náhodného kontrolního nákupu či pouhým monitoringem. Cílem kontroly je zjištění, zda byla řádně vystavena účtenka a zda provozovatel řádně odeslal informace o tržbě správci daně.  Dojde-li kontrolor k pochybení, tak podnikateli buďto:

 • uloží pokutu namístě až do výše 500 000 Kč, nebo
 • přestupek předá do správního řízení, nebo
 • zavře provozovnu.

 

Správní orgán bude ovšem výši pokuty posuzovat individuálně a přihlížet ke konkrétním okolnostem, přičemž může pokutu uložit pouze v takové výši, která odpovídá závažnosti porušení, dosavadní činnosti a majetkovým poměrům podnikatele.