Je porušením autorského zákona půjčování e-knih na Facebooku?

Půjčování e-knih veřejnými knihovnami již dnes není nic neobvyklého. Tyto instituce postupují podle autorského zákona. Avšak je to „právně správně“, pokud si e-knihy půjčuje mezi sebou navzájem komunita na Facebooku?

 

Nejprve je nutné zmínit, že veřejné knihovny se na základě autorského zákona snaží problém nežádoucího kopírování e-knih vyřešit tím, že tuto "rozmnoženinu" zapůjčí zájemci jen jednou a poskytnou mu pouze možnost jednoho stažení ze serveru veřejné knihovny. Ke stažení má zájemce pouze omezenou dobu. Poté, co lhůta vyprší, není již možné e-knihu stáhnout. V tomto případě se již pochopitelně neřeší, jak s e-knihou naloží zájemce poté, co si ji uloží k sobě do počítače. Správně by si ji měl nechat pouze pro své vlastní potřeby, tj. dále ji již nešířit. Ale co když ji chce někomu pouze půjčit? Je to trestné, nebo je to v souladu s autorským právem?

 

Rozdíl mezi zakoupením papírové knihy, eventuálně elektronické knihy na nějakém nosiči, jako je DVD či CD a zakoupením e-knihy, kterou je možné stáhnout z internetových stránek, je velký. Dle autorského práva totiž není e-kniha hmotným dílem, a proto ten, kdo si takovouto knihu koupí, nenabývá k této knize vlastnická práva. Pokud si koupíme knihu, která je hmotná (papírová nebo na DVD), pak se stáváme jejími majiteli. Koupí získáváme také vlastnická práva k této knize, což nás opravňuje ji dále prodávat nebo půjčovat. Jelikož, jak bylo výše zmíněno, koupí e-knihy nezískáváme zároveň vlastnická práva, není možné ji dále prodávat či půjčovat. Z toho tedy vyplývá, že pokud si lidé na Facebooku e-knihy půjčují, porušují tímto autorský zákon

 

Je nutné poznamenat, že mnozí z nich považují půjčování knih za legální, na rozdíl od prodeje či darování. Přestože jejich úsudek vyplývá zjevně z neznalosti a špatné orientace v autorském právu, i v tomto případě stále platí, že „neznalost zákona neomlouvá.“