Jak probíhá předběžné šetření?

Pokud Vám přišlo předvolání k předběžnému šetření u notáře, je dobré se na něj dopředu připravit a tím urychlit jeho průběh. Tento článek vám přináší základní informace, co je vlastně to předběžné šetření a co se u něj bude dít.

 

Jak již samotný název napovídá, jde o předběžnou schůzku s notářem, kdy notář zjišťuje okruh majetku zůstavitele.

 

Předběžné šetření probíhá v kanceláři notáře za přítomnosti buď jeho, nebo některého z jeho pracovníků. Těmito jsou notářští koncipienti nebo notářské tajemnice. K předběžnému šetření se zve nejčastěji ten, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele. To je většinou někdo z pozůstalých – manžel, některé z dětí nebo sourozenec. Je možné však pozvat i jakoukoli jinou osobu, která zůstavitele dobře znala, neboť účelem předběžného šetření je zjistit informace o zůstaviteli nejen ohledně majetku, ale také příbuzenských poměrů. Postačí, když přijde tato jedna osoba. Všichni dědicové se předvolávají až ke konečnému jednání. Samotné předběžné šetření trvá kolem půl hodiny, ale čas závisí vždy na konkrétním případu. Budete vyzváni, abyste poskytli informace o zůstaviteli. Notář má již některé informace k dispozici (jméno, datum narození, bydliště, údaje o vlastnictví nemovitostí a případně jména dětí). Vy byste měli notáři sdělit, zda měl zůstavitel nějaký majetek, zda mu někdo dlužil nebo zda on měl nějaký dluh, zda zanechal nějakou větší finanční hotovost, název banky, kde by mohl mít nějaké peníze nebo vkladní knížku, zda měl nějaké cennosti, zda vlastnil automobil (v tom případě s sebou vezměte technický průkaz), zda byl členem bytového družstva. Dále je dobré vědět, u jakých společností měl zůstavitel psány energie (plyn, elektřina), u jaké společnosti měl telefon. Pokud víte o tom, že zůstavitel sepsal závěť nebo listinu o vydědění a uložil ji doma, přineste ji s sebou. Pokud zůstavitel zanechal závěť uloženou u některého notáře či soudu, tuto skutečnost si notář zjistí sám.

 

Pokud si nejste jisti například tím, u které banky měl zůstavitel účet nebo vkladní knížku, uveďte alespoň to, kde si myslíte, že by účty mohl mít. Notář pak informace ověří u těchto bank. Není ale možné, aby prověřoval všechny instituce, proto je lepší uvést všechny informace, které jsou Vám známy. Mohla by nastat situace, že celé dědické řízení proběhne a po jeho skončení najdete v šuplíku vkladní knížku. Pak by následovalo dodatečné dědické řízení a celý proces by se protahoval. Proto je vhodné si vše zjistit ještě před návštěvou notáře.

 

O předběžném šetření se sepisuje protokol, který na konci podepíšete. Notář následně ověřuje podle uvedených informací, jaký majetek zůstavitel zanechal a sestavuje okruh dědiců a majetku.

 

Pro shrnutí, co je tedy potřeba přinést s sebou:

- občanský průkaz

- závěť (pokud existuje)

- údaje o potomcích zůstavitele (jména a současné adresy)

- názvy dodavatelů energií, telefonních operátorů

- faktura a doklady výdajů za pohřeb

- technický průkaz automobilu (pokud byl psán na zůstavitele)

 

U každého notáře probíhá předběžné šetření trochu jinak. Není se však čeho obávat, neboť tato část jednání o pozůstalosti není tak formální jako samotné konečné jednání se všemi dědici. Mějte ale na paměti, že notář má v pozůstalostním řízení postavení jako soud (což nám již napovídá označení notáře slovy soudní komisař). Jednání s notářem při vyřizování pozůstalosti je podobné jako jednání před soudem. Pokud se tedy například nemůžete dostavit na předvolání, je třeba neúčast omluvit, ať už dopisem, mailem či telefonicky.