Chci v práci používat své vlastní zařízení. Je to možné?

Bring your own device, zkráceně pouze BOYD, se překládá jako „Přines si své vlastní zařízení“. Jedná se o fenomén pracovního práva, který má zajistit zvýšený komfort zaměstnanců, jakož i jejich efektivitu, produktivitu, mobilitu a atraktivitu. Spočívá v možnosti zaměstnanců používat k plnění pracovních úkolů svá vlastní zařízení, jako např. notebook, mobilní telefon či jiné. Pro zaměstnavatele to znamená mimojiné snížení nákladů na vybavení, neboť by to byl jinak on, kdo by zaměstnanci tyto zařízení měl poskytnout.

 

Českým právním řádem není tento trend upraven, není však ani zakázán. Mnoho zaměstnavatelů k němu přistupuje stále častěji. Nesmí však zapomínat na důležitost přípravy a prevence – nejen v rovině právní, ale i té technické.

 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o institut z každé strany lákavý, přináší s sebou jistá úskalí. Nejvýznamnějším z nich je ohrožení dat. Zaměstnavatel by tak v první řadě měl nastavit jasná pravidla a podmínky používání vlastních zařízení, nejlépe vytvořit jakousi vnitřní směrnici upravující pravidla pro užívání svých vlastních zařízení a všichni zaměstnanci by s nimi měli být seznámeni. Souvisí s tím rovněž přijetí takových technických opatření upravujících nastavení zabezpečení, přístupových oprávnění apod. Zaměstnavatel by tak například měl stanovit mechanismy, které umožní oddělení pracovních dat od soukromých apod.

 

Zaměstnavatel by měl rovněž se svým zaměstnancem uzavřít dohodu o užívání vlastních zařízení. Jak už slovo dohoda napovídá, jedná se o kompromis mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tedy jde o svazek dobrovolný. Jejím uzavřením nemůže být podmíněn vznik pracovního poměru.

 

Zaměstnavatel nesmí rovněž zapomínat na kompenzaci za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance. Jedním ze znaků závislé práce je osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele na jeho náklady. Obecně platí, že všechny náklady spojené se závislou prací nese výhradně zaměstnavatel. Zaměstnavatel tak na své náklady vytváří pro zaměstnance prostor pro výkon práce, zabezpečuje jeho vybavení potřebným zařízením, vybavuje zaměstnance nezbytnými předměty.