Přeshraniční právní pomoc

08. října 2018  |  Tereza Pulgretová

Přeshraniční právní pomoc

Máte na ní nárok?

Mezinárodní soukromé právo je většině laiků pochopitelně zcela neznámé. I Vám se ale může bohužel  lehce stát, že právě v této oblasti budete nějaké ty znalosti potřebovat. Představte si situaci, kdy někdo, kdo žije v jedné ze zemí Evropské unie (nevztahuje se na Dánsko), na Vás podá žalobu. Soud probíhá v jiné zemi EU než v Česku – tudíž „přes hranice“. Jenže co teď?

 

Situace se může zdát na první pohled bezvýchodná. Pamatujte však, že na pomoc v přeshraničním sporu máte nárok, pokud splňujete následující podmínky:

-          jste občanem ČR (máte-li na území ČR trvalý pobyt, nebo jestliže se na území ČR obvykle zdržujete)

-          jste cizinec, jemuž byl udělen azyl na území ČR

-          jste cizinec, který na území ČR v souladu se zvláštními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů

 

Jestliže splňujete výše zmíněné podmínky a nejednáte jako právnická osoba (ta v ČR ani jiném členském státě EU nikdy nemá nárok na bezplatnou právní pomoc), měl by následovat další krok, a to vyplnění žádosti o zajištění pomoci v přeshraničním sporu v rámci EU a její předání mezinárodnímu odboru Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen jako „Ministerstvo“). Zde Vám také podají informace o vyplnění žádosti se všemi náležitostmi, případném odstranění chyb a souvisejících lhůtách (lhůty opravení či vyřízení žádosti).

 

Nezapomeňte  také společně s žádostí sdělit (jde o Vaši povinnost), zdali jste požádali o právní pomoc přímo příslušný orgán jiného členského státu, či nikoliv.

 

Ministerstvo je povinno žádost přijmout, vyplněnou předat příslušnému orgánu daného státu EU a Vám její předání potvrdit.

 

Ministerstvo má ale také právo uznat vaši žádost jako bezdůvodnou a zamítnout ji (pakliže nesplňujete všechny podmínky, nebo pokud do uvedené lhůty neodstraníte vady žádosti, nebo pokud se nejedná o přeshraniční spor). V souvislosti s tímto zamítnutím může také rozhodnout, abyste  uhradili (zcela nebo zčásti) náklady, které byly s Vaší žádostí dosud vynaloženy.

 

I v případě, že Ministerstvo vaší žádosti nevyhoví, se můžete obrátit se žádostí přímo na příslušný orgán daného státu EU.

 

I to je jedním z důvodu, proč byste neměli na nic čekat – vyřízení žádosti si může vyžádat hodně času.

Slovníček pojmů

Členský stát

=každý členský stát Evropské unie.

Přeshraniční spor

=spor, jehož účastník má místo pobytu v jiném členském státě EU, než ve kterém působí soud, který spor rozhoduje (tzv. procesní soud).

Článek je založený na těchto zákonech

  • zákon č. 629/2004 Sb., § 8 - § 14, zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím