Jak je to s právním vymezením tohoto ožehavého tématu?

Problematika překupování vstupenek na různé kulturní či sportovní akce je v České republice už dlouhou dobu velké a stále otevřené téma. Koupit si vstupenku na akci, o kterou je velký zájem a následně ji těsně před vypuknutím akce „střelit“ za několikanásobnou cenu, je bohužel u nás stále velmi jednoduché. Naše zákony jsou totiž ve výkladu této problematiky velmi nejasné a nekonkrétní, proto se dá říci, že provozovatelům této praktiky v podstatě nehrozí žádný právní postih.

Celý problém totiž spočívá v poptávce, která po takto vzácném zboží, jako jsou většinou vyprodané vstupenky na nějakou výjimečnou akci, které se již nedají sehnat za normální prodejní cenu, je bohužel obrovská. A v případě, kdy vstupenky, které překupníci nabízí, jsou pravé a zákazník je dopředu obeznámen s jejich cenou, se překupníci nedopouští žádného přestupku. Proto jediná možnost, jak tento černý trh zlikvidovat, je vstupenky od překupníků nekupovat.


Pokud byste se ale zeptali jednoho z těchto překupníků, pravděpodobně by vám řekl, že nedělá nic špatného a je to pouze jiná forma podnikání. Zde ale vyvstává otázka, zda při tomto „podnikání“ nedochází k daňovým únikům?


Věc, která se ale zcela jistě dá právně ošetřit, je poskytování výrobků a zboží za cenu sjednanou v souladu se sjednanými předpisy. Ve zkratce to znamená, že není možné prodat lístek na hokejový zápas, na kterém stojí cena 660 Kč, za cenu třeba jen o korunu vyšší. Pokud by se tak stalo, byl by porušen zákon o ochraně spotřebitele.

Zajímavé je, že u nás ještě stále nebyla problematika „šmelinářů“ jasně ošetřena, ale v mnoha jiných státech, jako je např. Velká Británie, je tato praktika považována přímo za trestný čin.

Zákazníkům těchto „obchodníků“ nezbývá než poradit jediné: Dávejte si pozor, jestli předražené vstupenky, které kupujete, jsou vůbec pravé a dobře si rozmyslete, jestli vám opravdu stojí za to tyto nečestné praktiky podporovat.