Co je norma ISO? K čemu slouží?

Zkratka „ISO“ označuje nejen specifický druh norem, ale slouží mj. jako označení (nikoliv jako zkratka) pro Mezinárodní organizaci pro standardizaci/normalizaci (International Organization for Standardization). Tato organizace, založena v roce 1947, se zabývá vytvářením a evidencí mezinárodních norem převážně s označením „ISO“ a přispívá tak k nalezení standardu v nejrůznějších oborech. Právě prosazení a zavedení určitých průmyslových standardů je cíl těchto norem. Dnešní počet norem ISO, které byly doposud publikovány, dosahuje na několik desítek tisíc.

 

Mezinárodní organizace pro standardizaci vydává standardizující normy, které stanovují rozsáhlé požadavky na systém řízení kvality, bezpečnosti, ochranu zdraví či na dodržování ochrany životního prostředí. V mnoha případech se jedná o tzv. technické normy, díky kterým jsou stanoveny požadavky, aby daná služba, výrobek či proces jeho tvorby byl prováděn tím nejvhodnějším způsobem.

 

K rozlišení norem slouží nejen označení pomocí základního označení „ISO“, ale dále je k příslušné normě navíc připsáno konkrétní číselné označení, zajišťující lehčí dohledatelnost a určení příslušnosti normy k problematice, kterou norma upravuje. Příkladem může být norma nesoucí označení ISO 9001, která určuje mezinárodní standard v oblasti managmentu kvality. Další příkladnou normou je ISO 2009, která taktéž určuje požadavky na udržení neměnné kvality výroby. Tyto normy nejsou novinkou posledních let. Dokonce zmíněná norma ISO 2009 byla vytvořena v 80. letech 20. století, přičemž její stálá aktuálnost a možnost aplikace vyplývá z jejího širokého pojetí.

 

Veškeré normy ISO jsou vytvářeny na mezinárodní shodě (na shodě členů Mezinárodní organizace pro standardizaci), nejsou závazné a fungují pouze jako doporučený standard pro příslušné adresáty. Přestože je možno řídit se jimi dobrovolně, počet členů Mezinárodní organizace pro standardizaci stále roste. Dodržování a šíření norem, resp. samotných mezinárodních standardů, zřejmě přirozeně napomáhá k zefektivnění mezinárodního průmyslu a obchodu.