Pokud máme smůlu a bydlíme vedle souseda či sousedů, kteří jsou natolik šetrní, že přestávají být šetrní k přírodě, a dokonce doslova otravují život i nám, kteří tyto spaliny musíme dýchat, je více než nutné se začít bránit.

Jestliže sousedé topí směsným odpadem, plasty, papírem, dřevem napuštěným chemickými látkami, odpadními oleji apod., jedná se o nepovolené pálení odpadu. V tomto případě je zcela jedno, zda se tak děje v kotli v domácnosti nebo v podnikatelské provozovně či ve venkovním otevřeném ohništi.

 

V otevřeném ohništi se smí spalovat suché listí, suchá tráva, proschlé dřevo, které nesmí být napuštěno chemickými látkami, tudíž nesmíme pálit lakované dřevo, překližku a tak dále. Pokud máme podezření, nebo dokonce jistotu, že sousedé takovýto nepovelený odpad spalují, pak dáme podnět na příslušný městský úřad a ten tento podnět prošetří. Jestliže by nepovolený odpad pálila nějaká firma, nebo soused, který podniká, pak se podnět adresuje příslušné České inspekci životního prostředí.

 

Pokud by došlo k prokázání takového pálení nepovoleného odpadu, udělí správní orgán pokutu. Jestliže se bude jednat o souseda, tj. fyzickou osobu, pak může dostat pokutu až do 50 000 Kč, pokud bude soused podnikatelem nebo se bude jednat o firmu, pak mu může být udělena pokuta až do výše 10 milionů korun. Příslušná obec může navíc pálení zahradního biologického odpadu zcela zakázat nebo omezit obecně závaznou vyhláškou obce.

 

Městský úřad je povinen sdělit tomu, kdo podal podnět k šetření, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu, který má ve své kompetenci řešit správní delikty v rámci ochrany přírody. Jestliže se šetřením zjistí, že skutečně soused spaluje nepovolený odpad, musí nejdéle do 60 dnů pak v této věci vydat rozhodnutí a uložit pokutu.