Bydlíte v nájmu a nevíte, co všechno si můžete dovolit?

Bydlíte v nájmu a nevíte, co všechno si můžete a nemůžete dovolit? Nový občanský zákoník práva nájemce značně změnil a i přes to, že platí již od 1.1.2014, spousta nlidí neví, co vlastně smí a co už ne.

 

Nově můžete v pronajatém bytě pracovat nebo dokonce i podnikat. Jedinou podmínkou je, že tato činnost nesmí způsobit zatížení pro byt. Tí m se rozumí zejména zvýšení opotřebování bytu a jeho vybavení a obtěžování jiných nájemců např. hlukem, prachem, pachem apod. Hlavním účelem bytu musí zůstat bydlení.

 

Velmi diskutovaným tématem je i zákaz domácích mazlíčků v bytě ze strany pronajímatele. Nájemce smí bez souhlasu pronajímatele a dokonce i bez ohlášení tohoto faktu pronajímateli chovat v bytě zvíře. Podmínkou je, že nesmí v souvislosti se zvířetem vznikat nepřiměřené obtíže. Ty můžou znamenat neustálé štěkání psa, hlučného papouška, zápach otravující sousedy apod. Pokud chov zvířete zvýší náklady na úklid společných částí domu, musí nájemce tyto náklady nahradit pronajímateli.

Přistěhuje-li se k Vám do domácnosti příbuzný, přítel, prostě nový člen a vy nevíte, zda máte pronajímatele žádat o dovolení? Odpověď zní, ne. Nového člena domácnosti pouze bez zbytečných odkladů pronajímateli. O svolení žádat nemusíte. Pronajímatel si však může v nájemní smlopuvě vyhradit souhlas s přijetím nového člena. Taktéž má pronajímatel právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil taklový počet osob, který je přiměřený k velikosti bytu. Je pravděpodobně nemyslitelné, aby např. v garsonce žilo sedm lidí.

 

Nájemce může dát část bytu do podnájmu třetí osobě i bez souhlasu nájemce, ale pouze v případě, že v bytě sám stále bydlí. Pronajímateli se musí tato skutečnost opět jen oznámit. Pokud by nájemce v bytě nebydlel a chtěl by ho pronajmout, potřebuje k tomu pronajímatelův souhlas.

 

Užitečnou informací pro nájemce také je, že pronajímatel sice může jednostranně zvýšit nájemné, ale i tento úkon má svá omezení. Toto navrhované zvýšení totiž spolu s tím, ke kterému došlo v posledních třech letech, nesmí být vyšší než 20%. Současně výše nájmu musí být srovnatelná nájmu obvyklému v daném místě.