Odcházíte z práce? Je na čase si ujasnit vaše možnosti!

Dostali jste lepší nabídku práce, nevycházíte s kolegou, nadřízeným nebo prostě jen chcete zkusit něco nového? Většina z nás tuto situaci už zažila, nebo v budoucnu zažije. Jak se ale zachovat, aby vše proběhlo v klidu, bez zbytečných sporů a po právní stránce v pořádku?

 

Na začátek je důležité si říct, že ať už ukončení pracovního poměru proběhne jakýmkoliv způsobem, vždy musí být písemné a doručené osobně zaměstnavateli (který vám potvrdí její převzetí) nebo doporučeně poštou - jinak je neplatné.

 

Tak - výpověď je podána a Vy máte pocit, že je Vaší povinností nastalou situaci zaměstnavateli vysvětlit. Pokud mezi ně také patříte, máme pro Vás dobrou zprávu – výpověď ze strany zaměstnance totiž vždy může proběhnout bez udání důvodu.


Bez udání důvodu ale, stejně jako vy, může ukončit pracovní poměr zaměstnavatel, a to pouze ve zkušební době, která zpravidla čítá tři měsíce. Pozor, zde už do práce nemusíte chodit druhý den od podání nebo obdržení výpovědi.


Jestli jste se ale už rozhodli, že svůj pracovní poměr ukončíte, nabízí se Vám hned několik možností, jak to provést: Nejlepším a nejschůdnějším řešením je rozvázání pracovního poměru dohodou. V tomto případě končí pracovní poměr dnem, na kterém se shodnou obě strany.

 

Jestli ale už dopředu tušíte, že Váš zaměstnavatel nebude z vašeho odchodu nadšený, výpověď podejte - pamatujte ale na zákonem stanovenou výpovědní lhůtu, která čítá od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla podána, dva měsíce (pokud je výpověď podána 16. srpna, výpovědní lhůta začíná běžet 1. září a končí 31. října).

 

Pracovní poměr lze ukončit i ve zkušební době (trvání zpravidla tři měsíce) – zde pracovní poměr končí následující den od podání výpovědi (jak už bylo zmíněno výše)!


Poslední a nejradikálnější řešení je okamžité zrušení pracovního poměru. Tento krok je ale možný pouze pokud: „Podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce; nebo zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.“ Jinak řečeno, pokud Vám zaměstnavatel není schopen nabídnout takové místo, které by neohrožovalo vaše zdraví, či vám nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy, která Vám náleží i během 15 dnů, jež jsou lhůtou pro zaměstnavatele, během které je povinen řešit změny Vaší zdravotní způsobilosti, můžete z práce odejít prakticky hned.

 

Ačkoliv je tento způsob odchodu z práce ve většině případů velmi nepříjemný, je nutné vědět, jaká jsou Vaše práva (ale i povinnosti) a jak v takovémto případě správně postupovat, stejně jako při jakémkoliv jiném ukončení pracovního poměru.

 

Na závěr můžeme doporučit, abyste nikdy nepodepisovali nic, co Vám zaměstnavatel předloží bez toho, aniž byste dokument důkladně prostudovali, abyste nezapomínali na případná smluvní ujednání typu konkurenční doložky a hlavně, abyste se nikdy nenechali Vaším nadřízeným přitlačit ke zdi, protože byste ve výsledku mohli poškodit sami sebe.