Začínáte s podnikáním, ke kterému budete nutně potřebovat vozidlo? Nejspíše je načase ujasnit si, co obnáší tzv. silniční daň, kdo a kdy je povinen ji zaplatit.

Silniční daň samozřejmě nemusí platit úplně každý, pouze fyzické a právnické osoby (tzn. jak firmy, tak i OSVČ), které využívají vozidlo k výdělečné činnosti. Částka, kterou na dani zaplatí, se však různí - u osobních automobilů je rozhodující objem motoru, u nákladních poté počet a zatížení náprav.


Daň platí vždy osoba, která je majitelem technického průkazu vozu. Výjimkou je zaměstnavatel, který se stává poplatníkem silniční daně i u osobního vozidla, jehož majitelem je zaměstnanec, jenž využívá své vozidlo k provozování práce.


Mezi vozidla, za která musí být silniční daň placena, se řadí vozidla (i jejich přípojná vozidla), jež jsou registrována a provozována v České republice. V jakémkoliv jiném případě jsou vozidla od silniční daně osvobozena (například pokud je vozidlo zaregistrováno v ČR, ale provozováno v zahraničí či opačně). Dále také všechna nákladní vozidla registrovaná v Česku s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny bez ohledu na to, zda se používají k podnikání či nikoliv.


Od daně jsou osvobozena např. zametací vozidla, hasičské vozy, vozidla civilní obrany, bezpečnostních sborů nebo záchranné služby, vozidla, která mají méně než čtyři kola a jsou vedena v kategorii L. U takovýchto vozidel je sice daň nulová, ale musí se kvůli nim podávat daňové přiznání.


Co se týče samojízdných pracovních strojů, zemědělských a lesnických traktorů a speciálních pásových automobilů, kterým byla přidělená zvláštní značka, tak ty nejsou předmětem daně, nemusí se za ně tedy nic platit ani podávat daňové přiznání.

A kdy a jak takovou silniční daň zaplatit? Složité to není! Poté, co Vám vznikne povinnost daň platit, zaregistrujete se k ní a zaplatíte ji buď celou najednou při prvním datu splatnosti, nebo ji budete platit po čtvrtinách vždy za jedno uplynulé čtvrtletí. Daň se platí společně s podáním přiznání k silniční dani příslušnému krajskému finančnímu úřadu podle sídla podnikatele či firmy. Termíny, do kterých je potřeba zálohu na daň zaplatit, jsou tedy čtyři:

  1. do 15. dubna (I. čtvrtletí)
  2. do 15. července (II. čtvrtletí)
  3. do 15. října (III. čtvrtletí)
  4. do 16. prosince (IV. čtvrtletí)

 

Pokud Vám vzniknou nějaké nedoplatky na dani, jste povinni je zaplatit zpětně po dodání daňové přiznání na začátku roku. Abyste tomu ale předešli a nemuseli hlídat kalendář, je možná nejlepší variantou daň zaplatit po prvním čtvrtletí celou najednou.