Jezdím - platím! Aneb silniční daň v praxi

21. února 2019  |  Tereza Pulgretová

Jezdím - platím!  Aneb silniční daň v praxi

Začínáte s podnikáním, ke kterému budete nutně potřebovat vozidlo? Nejspíše je načase ujasnit si, co obnáší tzv. silniční daň, kdo a kdy je povinen ji zaplatit.

Silniční daň samozřejmě nemusí platit úplně každý, pouze fyzické a právnické osoby (tzn. jak firmy, tak i OSVČ), které využívají vozidlo k výdělečné činnosti. Částka, kterou na dani zaplatí, se však různí - u osobních automobilů je rozhodující objem motoru, u nákladních poté počet a zatížení náprav.


Daň platí vždy osoba, která je majitelem technického průkazu vozu. Výjimkou je zaměstnavatel, který se stává poplatníkem silniční daně i u osobního vozidla, jehož majitelem je zaměstnanec, jenž využívá své vozidlo k provozování práce.


Mezi vozidla, za která musí být silniční daň placena, se řadí vozidla (i jejich přípojná vozidla), jež jsou registrována a provozována v České republice. V jakémkoliv jiném případě jsou vozidla od silniční daně osvobozena (například pokud je vozidlo zaregistrováno v ČR, ale provozováno v zahraničí či opačně). Dále také všechna nákladní vozidla registrovaná v Česku s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny bez ohledu na to, zda se používají k podnikání či nikoliv.


Od daně jsou osvobozena např. zametací vozidla, hasičské vozy, vozidla civilní obrany, bezpečnostních sborů nebo záchranné služby, vozidla, která mají méně než čtyři kola a jsou vedena v kategorii L. U takovýchto vozidel je sice daň nulová, ale musí se kvůli nim podávat daňové přiznání.


Co se týče samojízdných pracovních strojů, zemědělských a lesnických traktorů a speciálních pásových automobilů, kterým byla přidělená zvláštní značka, tak ty nejsou předmětem daně, nemusí se za ně tedy nic platit ani podávat daňové přiznání.

A kdy a jak takovou silniční daň zaplatit? Složité to není! Poté, co Vám vznikne povinnost daň platit, zaregistrujete se k ní a zaplatíte ji buď celou najednou při prvním datu splatnosti, nebo ji budete platit po čtvrtinách vždy za jedno uplynulé čtvrtletí. Daň se platí společně s podáním přiznání k silniční dani příslušnému krajskému finančnímu úřadu podle sídla podnikatele či firmy. Termíny, do kterých je potřeba zálohu na daň zaplatit, jsou tedy čtyři:

  1. do 15. dubna (I. čtvrtletí)
  2. do 15. července (II. čtvrtletí)
  3. do 15. října (III. čtvrtletí)
  4. do 16. prosince (IV. čtvrtletí)

 

Pokud Vám vzniknou nějaké nedoplatky na dani, jste povinni je zaplatit zpětně po dodání daňové přiznání na začátku roku. Abyste tomu ale předešli a nemuseli hlídat kalendář, je možná nejlepší variantou daň zaplatit po prvním čtvrtletí celou najednou.

Slovníček pojmů

Fyzická osoba

=člověk jako jednotlivec s jeho právy a povinnostmi

Právnická osoba

=většinou skupina lidí, které při splněných všech podmínek daných zákonem vzniká právo vlastním jménem vstupovat do právních vztahů a brát na sebe práva a povinnost

Daňové přiznání

přiznání příjmů, které podléhají dani

OSVČ

=osoba samostatně výdělečně činná, příjmy má většinou z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, typickou OSVČ je např. živnostník

Podnikatel

= osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (§420, odst. 1 OZ). Za podnikatele je dále pak považována osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§421, odst. 1 OZ), dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona (§421, odst. 2).

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 16/1993 Sb., zákon České národní rady o dani silniční

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím