Přináší rok 2019 změny? Nebo si na rychlý a efektivní e-systém ještě počkáme?

O úplném zavedení tzv. elektronických neschopenek se aktuálně vedou rozporuplné debaty. Zavedení elektronické neschopenky má urychlit předání lékařské informace o zdravotní neschopnosti zaměstnance pro jeho zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Má také zaměstnavateli pomoci zbavit se povinnosti od svého zaměstnance přijímat žádost o nemocenskou a následně ji zdlouhavě v papírové podobě přeposílat ČSSZ.

 

Zavedení elektronických neschopenek bylo naplánováno již k 1. 1. 2019. V prosinci roku 2018, tedy pouhý krůček před zavedením této inovace, byl schválen odklad. Nebyl totiž dokončen formát a řešení, jak by se s takovými neschopenkami mělo pracovat. V lednu tohoto roku tedy nebyla tato novinka připravena k plnému provozu.

 

Velká a dlouho očekávaná změna nás čeká již v polovině tohoto roku, kdy k 1. 7. mají být účinná dvě zákonná opatření, která pro lékaře budou znamenat povinnost hlášení pracovní neschopnosti. Lékař bude zpracovávat informace o termínu jejího vzniku a zániku. Zákonná opatření pak dále v rámci e-portálu, který má být schránkou pro zapisované údaje, rozšíří informace pro zaměstnavatele o tom, kde má v době pracovní neschopnosti zaměstnanec své bydliště či o rozvrh, týkající se jeho vycházek. Řada lékařů je však proti „pilotnímu režimu“ skeptická a dokonce ho odmítají, za což jim ale v průběhu letošního roku žádné sankce nehrozí, podobně jako při zavádění e-receptů. Právě i tato skutečnost má od července napomoci k plynulému přechodu na jiný systém většiny lékařů. Většina z nich však chce do toho procesu přistoupit až začátkem roku 2020 (1.1.), který by měl znamenat úplné využití e-neschopenek. Nyní, čtvrt roku do spuštění nového systému, mají lékaři možnost využívat nynější elektronické hlášení o pracovní neschopnosti, které už existuje od roku 2010. Do roku 2019 ho však prozatím využilo maximálně 5 % lékařů.

 

Elektronická neschopenka by měla od 1. 1. 2020 fungovat na základě přihlášení se do centrálního registru, který spravuje ČSSZ a pomocí kterého lékař předá formuláře s informací o vzniku/zániku pracovní neschopnosti u daného jedince. S příchodem elektronické neschopenky vzniká i zaměstnancům nová povinnost, a to využití tzv. průkazu práce neschopného pojištěnce, kterým doloží vznik/zánik pracovní neschopnosti. Je samozřejmé, že po zániku zaměstnancovy pracovní neschopnosti, musí svého zaměstnavatele informovat o nových skutečnostech, jako je právě znovu nastoupení do zaměstnání. Zde se nabízí otázka, proč by si tyto informace nemohl zcela jednoduše na e-portálu ČSSZ zaměstnavatel online dohledat sám? Nový systém má převážně fungovat pro ČSSZ. Zaměstnavatelé si informace mohou samozřejmě zjistit také, ale pouze na základě vyžádání takové informace o svém zaměstnanci od ČSSZ.