Jak se změní podmínky pro pracovní a studijní pobyty ve Spojeném království v roce 2021?

Spojené království 31. ledna 2020 opustilo Evropskou unii. Pro občany členských států EU to tedy znamená určité změny, zejména pokud se chystají Velkou Británii navštívit za pracovními či studijními účely. Přinášíme přehled těchto změn v souvislosti s prací a studiem v Británii, které platí již od 1. ledna 2021.

 

Tzv. bodový imigrační systém (points-based immigration system) zavedlo Spojené království pro posuzování lidí přicházejících na jeho území a slibuje tím, že bude zacházet stejně s občany EU jako s občany mimo EU a klást zřetel bude především na jejich dovednosti a talent, nikoliv na to, odkud přicházející osoba pochází.

 

Ve Velké Británii už žiji

V případě, že už ve Velké Británii žijete (tedy přistěhovali jste se před 31. prosince 2020) a chcete tam zůstat i po 30. červnu 2021 a dál čerpat benefity a služby např. britského zdravotnictví nebo mít nárok na důchod, máte šanci si podat žádost o status usedlíka. Pro to platí jediná podmínka – není to práce ani studium v Británii, ale musíte tam mít adresu, tedy žít tam. Žádost lze podat na oficiální stránkách britské vlády www.gov.uk do 30. června 2021, registrace je zdarma. Najdete tam také veškeré potřebné informace a formuláře týkající se pobytu na území Spojeného království po brexitu.

 

Chci ve Velké Británii studovat

Pokud už v Británii studujete, platí pro vás stejné podmínky studia, do jakých jste vstupovali – tedy před brexitem. To znamená stejná výše školného i podmínky pro studentskou půjčku, po dobu 5 let máte garantovanou možnost přihlásit se na magisterský nebo doktorský studijní program. Pracovní podmínky pro Vás také zůstávají nezměněny. V případě, že se chystáte (např. z důvodu pozdní maturity v září) nastoupit do školy v Británii až v únoru 2021, stále pro vás budou platit předbrexitové podmínky. Jedná se totiž stále o akademický rok 2020/2021. Stejně jako ostatní si ale musíte podat žádost o status usedlíka, to znamená, že v Británii musíte už před koncem roku 2020 mít adresu.

 

Studenti nastupující do školy až v příštím akademickém roce už budou klasifikováni jako zahraniční studenti a nebudou tak mít nárok na studentskou půjčku. To se nejspíše stane hlavní překážkou pro potenciální zájemce – do Británie jít studovat vysokou školu budete moct i nadále, ovšem za velmi náročných finančních podmínek.

 

Během vánočních svátků v roce 2020 navíc britský premiér Boris Johnson oznámil, že Británie vystoupí ze studijního programu Erasmus.

 

Chci ve Velké Británii pracovat

Jestliže chcete v Británii žít a pracovat po konci tzv. přechodného období, které končí 31. prosince 2020, máte tři možnosti:

  • mít britské občanství
  • mít neomezené povolení k pobytu nebo ke vstupu (tzv. indefinite leave to remain, indefinite leave to enter)
  • zažádat o status usedlíka nebo předběžný status usedlíka (settled status, pre-settled status)

 

Jak jsme již zmiňovali výše, platí to pouze v případě, že jste v Británii již předtím žili a pracovali a chcete takto nadále pokračovat.

 

Něco jiného bude, pokud se rozhodnete do Británie odstěhovat až v roce 2021. V takovém případě už budete muset žádat o vízum k trvalém pobytu prostřednictvím nového imigračního systému. O to si můžou ihned po 31. prosinci 2020 zažádat lidé, kterým bylo po brexitu uděleno tzv. Euro TLR nebo Evropské povolení k dočasnému pobytu po dobu max. 36 měsíců nebo o něj můžou zažádat až před vypršením této lhůty. Nový imigrační systém má Británii pomoct vybírat si přistěhovalce, kteří mají tzv. co nabídnout pracovnímu trhu – tedy nějaké specifické znalosti či dovednosti.