Jak je to s právní úpravou eutanazie v ČR?

Eutanázie – velmi kontroverzní téma, diskutované po celém světě. Někde legální, jinde považována za vraždu, v některých zemích je celá situace ohledně tzv. dobré smrti nejasná. Jak je to u nás v České republice?

 

Eutanázie neboli tzv. usmrcení na žádost (tzn. se svolením poškozeného) je u nás podle legislativy zakázána a považována za vraždu. Taková je momentální situace a od vzniku samostatné České republiky vždy byla. To ovšem neznamená, že se o eutanázii ve sněmovně nevedly žádné diskuze.

 

Poslední debata zabývající se začleněním legálnosti eutanázie do českého právního řádu proběhla v roce 2016. Tyto snahy byly tehdy v Poslanecké sněmovně smeteny ze stolu. Nyní je ale tato problematiku opět aktuální. Již v první polovině roku 2019 se začalo řešit sestavení nového zákona o jejím zavedení, ke konci října už měly být všechny přípravy tohoto zákona téměř hotové. Zasazuje se o něj zejména poslankyně Věra Procházková (ANO) a její pracovní skupina, která dlouhá léta pracovala jako lékařka na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. K podpoře tohoto zákona se zatím poslanci moc nemají, jasnou podporu zatím projevili pouze Piráti, ostatní strany se nechtěly k tomuto návrhu zákona vyjádřit nebo rovnou řekly, že jsou jasně proti. Zdůrazňují také, že možným řešením tohoto problému je zlepšení paliativní péče.
Jinak je tomu ovšem na straně lékařů. Podle posledních průzkumů je totiž přibližně 55 % lékařů pro zlegalizování eutanázie.
 

A jaká by měla být podoba takového zákona?

Zatím se na návrhu stále pracuje, ukončit svůj život s pomocí lékaře by ale mohli jen ti, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, trvale fyzicky nebo psychicky trpí a není už žádná naděje na zlepšení jejich stavu. Pokud by člověk sepsal žádost s předstihem (tedy v době, kdy je zdravý) s úředně ověřeným podpisem pro případ, že by se náhle ocitnul v trvalém bezvědomí a už by mu nebylo pomoci, lékaři by museli k této žádosti přihlédnout a od přístrojů ho odpojit. Podobný návrh zákona byl Sněmovnou zamítnut i v roce 2008.

 

Velmi důležité je také umět rozlišit pojem eutanázie od pojmu asistovaná sebevražda, kterou v některých státech morálně upřednostňují. Zjednodušeně při provedení eutanázie podává látku, která člověku přivodí smrt, lékař, při asistované sebevraždě se pouze postará o přípravu a zajištění celého procesu (např. připraví smrtící látku – tu si ovšem musí vzít pacient sám). Asistovaná sebevražda je v ČR považována za trestný čin účasti na sebevraždě a trestá se podle trestního zákoníku.

 

Po celém světě zatím najdeme jen pár zemí, kde je provedení eutanázie zcela legální. Mezi nejznámější patří Belgie, kde je „dobrá smrt“ legalizována již od roku 2002. Statistiky také uvádí, že s každým rokem procento smrti pomocí využití eutanázie stoupá. V roce 2014 se Belgie také stala první zemí, kde je možné provést i dětskou eutanázii bez ohledu na věk dítěte.
Dalšími zeměmi jsou Lucembursko (2009), Švýcarsko (1942), Nizozemí (2002) a Kanada (2016).


Státy, v nichž je legální asistovaná sebevražda, jsou Belgie, Nizozemsko, Německo, Švýcarsko, Lucembursko, USA (Oregon, Washington, Vermont, Montana).