Tři největší záludnosti, na které můžete narazit v obchodních podmínkách, víte o nich?

V předchozím článku jsme Vás seznámili s tím, co jsou obchodní podmínky a proč je důležité znát jejich obsah! Zde bychom Vám chtěli ukázat  největší záludnosti obchodních podmínek, na které byste si měli dát pozor, abyste nenaletěli nepříliš poctivému prodejci.

 

Ne vždy jsou obchodní podmínky sestaveny v souladu se zákonem a máte tak vysokou míru právní ochrany proti klamavým ustanovením obchodních podmínek. Na co konkrétně si dát pozor?

 

Velikost písma 

Podnikatelé se často snaží obchodní podmínky tvořit tak, aby některé jejich body byly jednoduše přehlédnutelné. Jenomže na to podle zákona nemají nárok. Text obchodních podmínek musí být napsán ve stejné velikosti písma jako text samotné smlouvy. Takže konec "miniaturním" textům. Pokud je text sepsaný menším písmem, tak je absolutně neplatný.

 

Nepředvídatelná ujednání

V obchodních podmínkách můžeme od podnikatele očekávat ledacos. Podnikatelé se často snaží skrýt do obchodních podmínek ustanovení, které by rozumný podnikatel či spotřebitel nepodepsal. O co se například jedná? Často podnikatelé záměrně schovávají do textu obchodních podmínek například:

  • omezení možnosti odstoupit od smlouvy (například zaplacením odstupného)
  • dlouhou výpovědní dobu např. při nájmu třeba i jeden rok (popř. penále za zkrácení)
  • vysokou smluvní pokutu nebo ujednání o smluvní pokutě pro případ, kdy bychom to vůbec nečekali, protože ve smlouvě už nějaká jiná smluvní pokuta je uvedena
  • nebo třeba když podnikatel dá do obchodních podmínek ustanovení o tom, že když si od něj pronajímáte kancelář, musíte mu 2x týdně dojít na nákup

 

Čekali byste takové ujednání?? V dnešní době zákon dává prostor k tomu, se proti takovým "překvapivým ujednáním" bránit a lze je prohlásit za neúčinné. To znamená chovat se, jako by tam tato ujednání vůbec nebyla. Dejte si pozor a braňte se!

 

Rozpor se samotnou smlouvou

Občanský zákoník pamatuje také na situaci, kdy jsou práva a povinnosti upraveny jak ve smlouvě, tak v obchodních podmínkách a vzájemně si odporují. Jde například o situaci, kdy ve smlouvě je ujednán úrok za půjčku nižší než v obchodních podmínkách, nebo případ nemožnosti odstoupit, když smlouva tuto situaci umožňuje.

 

Pokud existuje takové ujednání, zákon udává přednost smlouvy před obchodními podmínkami! Jestliže jste si tedy ujednali ve smlouvě něco jiného, nelze, aby se kdokoliv domáhal ustanovení v obchodních podmínkách. Na toto pamatujte a nenechte se napálit!

 

I přes to, že zákon nyní poskytuje vysokou míru ochrany před nepoctivým a záludným textem obchodních podmínek, i tak je nutné si vše pečlivě přečíst! Proto již známé doporučující heslo pro Vás - čtěte obchodní podmínky!