Víte co jsou obchodní podmínky a jaká je jejich právní povaha? Kdy se s nimi nejčastěji setkáváme?

Obchodní podmínky jsou velmi významným právním úkonem, neboť za splnění stanovených podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jejich obsah je pro strany smluv závazný.

 

Typické pro obchodní podmínky je, že jde o text, který je „předem“ stanovený a je používán v obchodním styku proto, aby šetřil čas při tvorbě smluv, které by byly svým obsahem velice podobné. Vzhledem ke svému obecnému charakteru totiž obchodní podmínky upravují ta práva a povinnosti, které jsou pro daný smluvní vztah typická a opakují se ve všech smlouvách stejného druhu. Typickým příkladem obchodních podmínek může pro laika být například nahuštěný text, který nám předkládají v bance, pojišťovně či u mobilních operátorů nebo v dnešní moderní době jsou známé i obchodní podmínky uvedené ve většině e-shopů.

 

Banky, pojišťovny a mobilní operátoři

V případě operátorů a bankovních institucí ve většině případů sepíšeme velice jednoduchou smlouvu a zbývající část je nám k ní přiložena a je nazvaná obvykle jako „všeobecné obchodní podmínky“. My podepíšeme smlouvu, v zásadě vždy i souhlas či prohlášení, že jsme se seznámili s obchodními podmínkami či formulaci, že nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

 

Nákupy přes internet – e-shopy

Při nakupování přes internetové e-shopy se setkáme s tím, že si vybereme zboží do elektronického košíku, vyplníme naše údaje, chceme zaplatit a před uzavřením smlouvy jednoduchou "fajfkou" zaklikneme políčko s prohlášením, že je nám obsah obchodních podmínek znám (tato situace většinou probíhá tak, že u kolonky s prohlášením existuje hypertextový odkaz, který nám obchodní podmínky otevře v novém okně a my si je můžeme přečíst – děláte to ale před zakliknutím?!

 

Nikomu nesaháme do svědomí, ale kdo z nás zná obchodní podmínky a objektivně se s jejich textem řádně seznámí? Je skoro pravidlem, a to v obou výše popsaných případech, že jako zákazníci si samotný text obchodních podmínek ani nepřečteme, a přesto vyjádříme při uzavírání smlouvy souhlas s obchodními podmínkami a prohlásíme, že obsah obchodních podmínek je nám znám.

 

Jaký je důsledek? Jednoduchý! Mnohdy se tímto dopouštíme chyby! Proč? Jednoduše z důvodu popsaném v úvodu tohoto článku. Jedná se totiž o prostředek upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro ujednání v situacích, které nebyly upraveny v textu samotné smlouvy a je pro obě strany závazný.

 

Cílem tohoto článku v obecné rovině je ukázat na samotnou existenci obchodních podmínek, které ve svém významu lze nazvat jako nedílnou součást smlouvy, a to za situace, kdy se s nimi druhá strana prokazatelně seznámí. Jak je popsáno shora, k seznámení se s nimi postačí pouhé vyjádření souhlasu, prohlášení atp.

 

Co tedy závěrem říci? Čtěte obchodní podmínky!