Institut agenta pro zajištění aneb novinka v zákoně o dluhopisech

10. června 2019  |  Anežka Staňková

Institut agenta pro zajištění aneb novinka v zákoně o dluhopisech

Věděli jste, že od nového roku došlo k mnoha právním změnám v zákoně o dluhopisech?

Institut Agenta pro zajištění je žhavou novinkou, která s sebou nese mnoho výhod. Jde o ručení třetí stranou za závazky vznikající z emise dluhopisu. Účel zavedení tohoto institutu spočívá ve zvýšení bezpečnosti investice a zajištění zájmů věřitelů.

 

Agent pro zajištění zastupuje zájem věřitelů v případě, že Emitent není schopen dostát svých závazků a tím splatit dluhopis. Po zjištění neplnění povinnosti Emitentem Agent na základě schválení věřiteli na schůzi vlastníků dluhopisů uplatní zástavní právo k nemovitostem, aby uspokojil pohledávky věřitelů. Ze zástavního práva k nemovitostem Agent odečte své náklady a odměnu, zbytek převede za účelem vyplacení věřitelů na účet administrátora emise. V případě vyššího výdělku ze zástavního práva než je dluh se zbytek vrátí Emitentovi, v případě nižšího výdělku, který nepokryje celý dluh, dojde k poměrnému uspokojení věřitelů spolu s možností dalšího vymáhání zbylé částky.

 

Vztah Agenta a Emitenta je založen na písemné smlouvě, ve které se stanoví práva a povinnosti Agenta, včetně jeho odměny, dále podmínky a postup při změně v osobě Agenta pro zajištění. Identifiakce Agenta musí být též obsažena v emisních podmínkách dluhopisu.

 

Agent po celou dobu postupuje při výkonu práv s odbornou péčí, svědomitě, čestně a spravedlivě.

 

Osoba Agenta pro zajištění může být změněna na základě požadavku vlastníků dluhopisů rozhodnutím na schůzi vlastníků dluhopisů.

Slovníček pojmů

dluhopis

cenný papír představující právo na splnění určité peněžité povinnosti

emitent

ten, jež vydal cenný papír, s nímž spojuje závazky, které musí splnit.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím