Pozdní podání daňového přiznání. Sankce nebo tolerance?

28. října 2018  |  Tereza Pulgretová

Pozdní podání daňového přiznání. Sankce nebo tolerance?

Co vám hrozí za opožděné či nedodané daňové přiznání?

Podání daňového přiznání se leckdy může jevit jako složitá věc. Rozhodně to ale není důvod k tomu ho podat pozdě, nebo dokonce vůbec. Pokud si s ním skutečně nevíte rady, je lepší nechat to na daňovém poradci. Nezapomeňte však, že v tomto případě jste povinni o tom obeznámit příslušný finanční úřad, jinak by se Vám mohlo stát, že budete platit jako „mourovatí“.

 

V případě, že daňové přiznání podáváte na finanční úřad v místě Vašeho trvalého bydliště sami, je důležité pohlídat si předem stanovený nejzazší termín, kdy musí být podání doručeno. V případě, že se zpozdíte o maximálně 5 pracovních dnů, nebudete nijak sankcionováni. Za jakékoliv větší zpoždění budete muset zaplatit pokutu ve výši 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Pokuta však vždy dosahuje nejméně 500 Kč a nesmí přesáhnout 300 000 Kč. Jestliže jste povinni přiznání podat elektronicky přes datovou schránku a neučiníte tak, koledujete si o pokutu ve výši 2 000 Kč.

 

Pokud za Vás daňové přiznání podává daňový poradce, lhůta pro jeho podání se může prodloužit až o tři měsíce. Vy sami také můžete požádat o její prodloužení (maximálně o tři měsíce), žádost však musí být doručena na FÚ před uplynutím řádného termínu pro odevzdání. Připravte se ale na to, že Vám nemusí být vyhověno a ještě zaplatíte 300 Kč.

 

No, a co když ho nepodáte vůbec? Příslušný úřad Vás vyzve, abyste tak učinili a v případě nesplnění povinnosti do stanovené lhůty zaplatíte opět pokutu, tentokrát však ve výši 5 % ze stanovené daně s horní hranicí 300 000 Kč.

 

Jestliže je Vaše daňové přiznání chybné a částka, kterou jste uvedli, je nižší než ta, která odpovídá skutečnosti, úřad Vám daň doměří a Vy ji doplatíte. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiníte, naběhne Vám penále ve výši 20 % zjištěného rozdílu zvyšované daně.

 

Termín pro doručení platby je však radno si hlídat nejvíce. I zde sice platí pravidlo 5denní tolerance, pokud ji ale přesáhnete, zaplatíte tzv. úrok z prodlení, který nabíhá každý den, a to ve výši repo sazby, kterou určuje Česká národní banka a ještě navíc zvýšené o 14 procentních bodů. To rozhodně není málo, navíc jako konečné řešení na Vás může za nedoplatek přijít i exekuce.

Slovníček pojmů

Daňový poradce

=fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců ČR.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmů

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím