Co vám hrozí za opožděné či nedodané daňové přiznání?

Podání daňového přiznání se leckdy může jevit jako složitá věc. Rozhodně to ale není důvod k tomu ho podat pozdě, nebo dokonce vůbec. Pokud si s ním skutečně nevíte rady, je lepší nechat to na daňovém poradci. Nezapomeňte však, že v tomto případě jste povinni o tom obeznámit příslušný finanční úřad, jinak by se Vám mohlo stát, že budete platit jako „mourovatí“.

 

V případě, že daňové přiznání podáváte na finanční úřad v místě Vašeho trvalého bydliště sami, je důležité pohlídat si předem stanovený nejzazší termín, kdy musí být podání doručeno. V případě, že se zpozdíte o maximálně 5 pracovních dnů, nebudete nijak sankcionováni. Za jakékoliv větší zpoždění budete muset zaplatit pokutu ve výši 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Pokuta však vždy dosahuje nejméně 500 Kč a nesmí přesáhnout 300 000 Kč. Jestliže jste povinni přiznání podat elektronicky přes datovou schránku a neučiníte tak, koledujete si o pokutu ve výši 2 000 Kč.

 

Pokud za Vás daňové přiznání podává daňový poradce, lhůta pro jeho podání se může prodloužit až o tři měsíce. Vy sami také můžete požádat o její prodloužení (maximálně o tři měsíce), žádost však musí být doručena na FÚ před uplynutím řádného termínu pro odevzdání. Připravte se ale na to, že Vám nemusí být vyhověno a ještě zaplatíte 300 Kč.

 

No, a co když ho nepodáte vůbec? Příslušný úřad Vás vyzve, abyste tak učinili a v případě nesplnění povinnosti do stanovené lhůty zaplatíte opět pokutu, tentokrát však ve výši 5 % ze stanovené daně s horní hranicí 300 000 Kč.

 

Jestliže je Vaše daňové přiznání chybné a částka, kterou jste uvedli, je nižší než ta, která odpovídá skutečnosti, úřad Vám daň doměří a Vy ji doplatíte. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiníte, naběhne Vám penále ve výši 20 % zjištěného rozdílu zvyšované daně.

 

Termín pro doručení platby je však radno si hlídat nejvíce. I zde sice platí pravidlo 5denní tolerance, pokud ji ale přesáhnete, zaplatíte tzv. úrok z prodlení, který nabíhá každý den, a to ve výši repo sazby, kterou určuje Česká národní banka a ještě navíc zvýšené o 14 procentních bodů. To rozhodně není málo, navíc jako konečné řešení na Vás může za nedoplatek přijít i exekuce.