Jak vyřešit chyby různého druhu. A nejen v daňovém přiznání.

Člověk není neomylný, tudíž chyby čas od času dělá každý. Zvláště oblast daní, kde se nevyhnutelně setkáme se značně obsáhlou administrativou, není výjimkou. Jak takové chyby řešit? A kdy je na nápravu ten pravý čas?

 

Jakou můžeme udělat chybu?

Daňové přiznání, které vyplňujeme, má mnoho kolonek, ve kterých se objeví chyba velmi jednoduše. Ve většině případů se můžeme setkat s chybou, která je odvozena od špatného základu daně (tzv. chyba faktického rázu), což znamená opravu značné části daňového přiznání nebo špatně vyplníme danou kolonku jinými údaji, jindy například zapomeneme na takové drobné formality jako je razítko či náš podpis (tzv. chyby formální). Je to snad důvod k panice? Není. Řešení chyby v daňovém přiznání je velmi jednoduché, jen je třeba vědět, jak nastalou situaci vyřešit. Máme totiž více možností a správce daně byl dosud v této oblasti poměrně benevolentní:

 

Chybu jsem odhalil ihned (při psaní či vyplňování):

Otázka, která nás napadne ihned, co chybný údaj napíšeme: Můžu to škrtnout? Nebo musím vše vyplnit znovu? Ano, škrt je možný. Pokud se tzv. „přepíšeme", můžeme úhledně škrtnout daný údaj, opravit ho na správný a připojit k opravě svůj podpis. Je zde však nutné zmínit, že oprava musí být provedena úhledně a musí z ní být zřejmé, že se opravdu o opravu jedná a co je tedy správným údajem. V tomto případě se nedoporučuje využívat korekční kancelářské pomůcky, neboť by z takové korekce nebylo jednoznačné, že opravu provedl ten, kdo je k tomu pověřen.

 

Chybu jsem odhalil až po odevzdání daňového přiznání:

K tomu slouží další dva typy daňových přiznání. Jedná se o přiznání opravné a dodatečné. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, zda si chybu uvědomíme po odeslání původního daňového přiznání, ale ještě před řádným termínem podání daňového přiznání, nebo po tomto termínu. Pokud chybu chceme napravit před uplynutím řádného termínu, využijeme opravné daňové přiznání (můžeme jich podat i více). V tomto případě žádné sankce či pokuty nehrozí. Prostřednictvím dodatečného přiznání opravíme až po uplynutí řádného termínu. Zde již pokuta a úroky z prodlení hrozí. (https://mylaw.cz/clanek/pozdni-podani-danoveho-priznani-sankce-nebo-tolerance-386)

 

Nemusíme se však zneklidňovat. Pokud bychom případnou chybu ze své vlastní iniciativy neobjevili, správce daně (finanční úřad) pošle výzvu, abychom chybu napravili.

 

Jak již bylo řečeno, chyby (jak faktické, administrativní i typografické) se objevují všude, a to i v právu obecně. Možným důvodem je velké množství právních předpisů, kdy ne vždy je splněn hlavní cíl, který právo sleduje. Bohužel chyby nejsou napravovány „od základu" a nejen právní teoretici se shodují na faktu, že legislativní chyby jsou napravovány horkou jehlou - stálými novelizacemi, díky kterým vzniká tzv. právní smetí. Pohlédneme-li například na přístup občanského zákoníku (který mj. má i své administrativní chyby), tak je jeho úkolem dbát v té největší možné míře na vůli daného jedince. Je tedy přípustné (nikoliv žádoucí) chybu shledat či vykonat, avšak ve většině případů východisko existuje a náprava je možná.