Potvrzení zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

24. října 2018  |  Tereza Pulgretová

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

Nepotřebuji ho zrovna já?

S příchodem léta a koncem školního roku začíná období škol v přírodě, vícedenních výletů, kurzů i táborů a jiných podobných výchovně-vzdělávacích či rekreačních pobytů. Děti pomalu balí a jejich rodiče shánějí prohlášení o bezinfekčnosti a jiné potřebné dokumenty (zdravotní způsobilost atd.), které pořadatelé těchto akcí vyžadují.

 

Pokud se právě Vy chystáte pomoci při organizaci podobné zotavovací akce, měli byste vědět, že nejen děti takové dokumenty potřebují. Pojďme si ve stručnosti říct, jak to s tím potvrzením o zdravotní způsobilosti vlastně je.


Ať už se zotavovací akce hodláte účastnit jako dozor, instruktor či zdravotník, vždy k výkonu této činnosti musíte být zdravotně způsobilý. To může posoudit jedině Váš praktický lékař, který Vám na základě lékařského vyšetření vydá tzv. potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi, často nazývané jako „papír na hlavu“. Toto potvrzení má platnost 2 roky od jeho vydání, ovšem pouze pod podmínkou, že se nijak nezmění Vaše zdravotní způsobilost. Počítejte také s tím, že za potvrzení něco zaplatíte. Částka se obvykle pohybuje v rozmezí 100 – 250 Kč, může se ale samozřejmě lišit.


Ještě je možná důležité říct, že toto potvrzení si musíte obstarat při zotavovací akci (tu chápeme jako organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dní, za účelem zlepšení zdraví, získání znalostí či dovedností), škole v přírodě a právě i při již zmiňovaném táboru - zde to ale platí i v případě, že se ho účastní mladiství!


Podle zákona toto platí i při organizovaném pobytu dětí v menším počtu či po kratší dobu, výjimku pak tvoří akce pořádané pro děti v poměru rodinném či obdobném. Ve zkratce toto potvrzení budete potřebovat skoro pokaždé. Na osoby, které pracují při těchto akcích s potravinami, se pak vztahují ještě trochu jiné a „ostřejší“ podmínky, tzv. požadavky pro výkon činností epidemiologicky závažných.

Slovníček pojmů

Osoba blízká

= je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí (§22 odst. 1 OZ)

Článek je založený na těchto zákonech

  • zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 8, § 10, § 11a, § 12

Řešíte něco podobného?

Nechte si poradit advokátem.
Stačí zadat případ.

Zadat případ

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím