Za jakých podmínek je možné umístit sídlo firmy do bytu? Znáte všechna rizika s tím spojená?

Každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba, tedy každý, kdo podniká, si musí určit sídlo (resp. místo k podnikání) už při svém založení, tzn. ještě před tím, než samotná společnost vznikne. Z občanského zákoníku a zákona o obchodní korporacích plyne, že společnost může sídlit v bytě.

 

Jaké jsou podmínky?

  • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla (pokud je byt Váš toto není třeba řešit)
  • nenarušovat klid a pořádek
  • předmět podnikání není v rozporu s možností podnikat v bytě, tzn. podnikání v bytě je slučitelné účelem dané osoby a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti (např. chov zvířat, podnikání s potřebou velkých skladovacích prostor a podobně, nebudou možné)

 

Výhodou jsou nižší náklady

Ne každý má možnost v začátcích platit nájemné za pronajaté podnikatelské prostory. Sídlo v bytě je tedy jedním z možných řešení, jak ušetřit finanční prostředky. Také lze ušetřit prostředky s tím, že k podnikání využíváte přímo osobní a nemusíte si je zvlášť obstarávat.

 

Nevýhody (rizika)

Důvěryhodnost

Může se stát, že ne u každého potenciálního zájemce o Vaše služby bude fakt, že Vaše společnost má sídlo v bytě vzbuzovat důvěru.

 

Transparentnost

Vaše adresa se umístěním sídla stává snadno dohledatelnou. Tím se automaticky zvyšuje riziko, že kdokoli může obtěžovat i Vaše rodinné příslušníky nebo můžete snadno vzbudit  zájem závistivců a zlodějů.

 

Nelibost sousedů

Sídlo právnické osoby musí být dle živnostenského zákona označeno u vstupu do nemovitosti názvem a identifikačním číslem. Tato zdánlivě nevinná maličkost se může stát nepříjemností. Takto označená nemovitost totiž může budit nežádoucí zájem sousedů nebo dokonce neznámých osob. Také je obvyklé, že se zvýší objem poštovních služeb a častých návštěv zákazníků, tento fakt také není pro sousedy obvykle situací, kterou by rádi přivítali.

 

Exekuce

Pokud by se společnost dostala do finančních potíží, může se jednoduše stát, že Vás (respektive společnost) v sídle navštíví exekutor. Exekutoři se potom nebudou ptát, zda věci nacházející se ve Vašem bytě jsou majetkem společnosti, nebo zda jsou ve Vašem osobním vlastnictví. Vezmou prostě vše, co jim přijde pod ruku, jen proto, aby naplnili svou pohledávku. V této situaci nehledí ani na souvislosti s tím, zda je vůbec možné spojit movité věci z bytu s podnikáním. A tak jednoduše může dojít k zabavení pračky, ledničky, televize a podobných věcí sloužících potřebám rodiny. Vystavujete se tím tedy nebezpečí, že přijde o klid celá rodina.

 

DOPORUČENÍ ADVOKÁTA: Umístění sídla podnikání do bytu má své výhody i nevýhody. Je tedy na zvážení, zda rizika jsou přijatelná a můžete jim předejít, či nepřijatelná, a měl byli byste sídlo řešit jinak než umístěním do vlastního či pronajatého bytu.