Jsou tyto dávky osvobozeny od daně?

Peněžitá pomoc v mateřství (tzv.mateřská) je příspěvkem, který pobírá matka po dobu zpravidla 28 týdnů. Poté jí vzniká nárok na rodičovský příspěvek.  Obě tyto dávky jsou osvobozeny od daní z příjmů, a to do částky ve výši 36 násobku minimální mzdy.

 

Máte i jiné příjmy? Zpozorněte!

Při pobírání peněžité pomoci v mateřství či rodičovského příspěvku se stále častěji stává, že si příjemce dávek nějakým způsobem přivydělává. I z těchto příjmů je pak třeba odvádět daně prostřednictvím daňového přiznání, pokud tedy roční příjmy přesáhly 15 000 Kč. Obecně totiž daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

 

Výhodu můžeme nalézt v tom, že příjemci dávek vzniká nárok na uplatnění slevy na dítě. Nesmíme ale zapomínat, že takové daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.

 

A co pasivní příjem?

Pasivním příjmem se rozumí příjmy z nájmu, z prodeje cenných papírů nebo z prodeje movitých či nemovitých věcí. Jde o zdanitelné příjmy, tzn. že i když jste na mateřské/rodičovské, podat daňové přiznání z příjmů za tyto pasivní příjmy musíte.

 

A jak je to na nemocenské?

Nemocenská bývá vyplácena od 15. dne nemoci. Jde o dávku, která nahrazuje příjem za dobu pracovní neschopnosti.

 

Nemocenské dávky jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny, a to do částky ve výši 36 násobku minimální mzdy.

 

Při dlouhodobé pracovní neschopnosti však vzniká nárok na vratku daně za celý rok, a to z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka (+ dalších slev v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání) ve výši 24 840 Kč a neplacení daně z příjmu fyzických osob z nemocenské.

 

Obecně shrnuto, všechny tyto dávky jsou osvobozeny od daně. Je třeba si ale dávat pozor na to, zda nemáme i jiný příjem, který již do osvobozených příjmů nespadá. V takovém případě je třeba tento příjem zdanit.