„Papírování" okolo provozu restaurace či prodejny někdy může dát člověku zabrat. Tím spíš, pokud provozovnu teprve otvíráte. Co tedy dělat, abyste hned po otevření nedostali pokutu za nesplnění všech náležitostí, které si po vás zákon žádá?

Děti chtějí být, „až vyrostou“, lecčím – od kosmonautů přes doktory až po popeláře. U dospělých to není moc jiné, hodně lidí například touží po tom si „na důchod“ pořídit antikvariát, květinářství nebo malou kavárničku. Ať už teprve končíte školu nebo se chystáte končit v zaměstnání, ať už chcete vesnický kiosek u fotbalového hřiště nebo trafiku, budete muset na začátek vyřídit nějakou byrokracii. Jak tedy správně označit provozovnu, abyste nemuseli platit zbytečné pokuty?

 

Co je to ta provozovna?

Jako provozovnu lze podle živnostenského zákona označit prostor, kde živnostník nebo podnikatel provádí svoji živnost či činnost. Jedná se tedy o to, že pokud máte Vy, jakožto poskytovatel jakékoliv služby veřejnosti (kavárna, kadeřnictví, hodinářství atp.) či prodejce zboží, nějaký prostor přímo určený k provozování této činnosti, máte provozovnu. Pokud jste tedy instalatér, který pouze jezdí k lidem domů, a nemá tak žádné stálé místo, kde by tuto živnost prováděl, nemáte provozovnu, a nemusíte tudíž její označení řešit.

 

Je také důležité vědět, že prostor nemusíte vlastnit. Určitě jste někdy viděli nehtové studium uprostřed obchodního centra, kde je téměř jisté, že majitel nehtového studia zároveň nevlastní prostory, v nichž podniká. Štítek s provozní dobou však stejně na dveřích má. To proto, že ačkoliv si využitý prostor pouze pronajímá, jedná se i tak o provozovnu. Je třeba si dát pozor, pokud chce někdo provozovat živnost v bytě, jehož není vlastníkem, potřebuje k tomu totiž vlastníkův souhlas. Není tedy možné si z bytu „vykouzlit“ tatérský salón a před pronajímatelem se tvářit, že v něm pouze žijete, spíte a děláte jiné běžné činnosti.

 

Za provozovnu považujeme i automaty a jiná zařízení jim podobná a také mobilní provozovny. Ty poznáme tak, že jsou přemístitelné a na jednom místě neposkytují službu déle než tři měsíce. Pro lepší představu se může jednat třeba o karavan (pojízdný stánek), kde se v létě prodávají párky v rohlíku.

 

Povinnost č. 1 – oznámit zahájení činnosti na živnostenském úřadě

Zde je odpověď vlastně zcela jednoduchá – na živnostenském úřadě. Tam musí podnikatel předem oznámit, že s podnikáním začíná, ale i to, že s podnikáním končí. Oznámení musí obsahovat:

  • IČO;
  • obchodní firmu název nebo jméno a příjmení;
  • adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti;
  • datum zahájení (nebo ukončení) té které činnosti v té které provozovně.

 

Také je nutné před otevřením zajistit, aby byla Vaše provozovna způsobilá k provozu podle zákonem stanovených předpisů (např. hygienické či bezpečnostní předpisy), a v případě, že by se něco pokazilo nebo bylo potřeba vyřešit, je nutno mít stanovenou odpovědnou osobu za činnost provozovny (s výjimkou automatů).

 

Povinnost č. 2 – provozovnu správně označit

Ačkoliv se může zdát, že na tom není nic složitého, divili byste se, jakých nešvarů se při označování provozoven jejich provozovatelé dopouští. Proto si zapamatujte dvě základní pravidla – provozovna musí být označena trvale a viditelně. Ideálně samozřejmě také čitelně. Provozovnu také stačí označit u přímého vstupu, není proto nutné údaje vystavovat například na společně vchodové dveře v domě, kde je takových provozoven více. Má to ale zajisté své výhody (např. napsat v kolikátém patře se provozovna nachází). 

 

1. Provozovna určená pro prodej zboží či poskytování služeb spotřebitelům 

Zde mluvíme typicky o kavárnách, barech, obchodech, ubytovnách. Tato zařízení musí na svém štítku uvést:

a) název buď obchodní firmy, nebo jméno a příjmení podnikatele, jedná-li se o fyzickou osobu,

b) IČO,

c) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,

d) prodejní nebo provozní dobu určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,

e) kategorii a třídu u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

 

2. Provozovna typu firma

V tomto případě není podnikatel povinen uvést nic jiného než název ad a) doplněný o IČO.

 

Jak bude cedulka nebo štítek vypadat, je už ale úplně na Vás, to zákon nijak nestanovuje. Může proto hrát barvami nebo být čitelně napsaná rukou na kusu papíru. Označení Vaší provozovny nemusí mít nejstylovější grafiku, ale správné údaje, musí být vidět a hlavně, hlavně tam musí být! Pokuty za nedodržení těchto bodů se totiž můžou vyšplhat až na 100 000 Kč.