Co to je OSA a jak funguje?

Možná, že i vás už někdy napadlo, jak je to s autorskými právy na písničky, které běžně hrají v restauracích, jak je to s autorskými právy na hity, které zaznívají na víkendových diskotékách nebo jak je to vlastně s autorskými právy písniček, které zpívává vaše místní kapela a koncertuje s nimi.


Odpověď na všechny vaše otázky je vlastně docela jednoduchá. OSA neboli Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., je oficiálně spolek, jenž spravuje autorská majetková práva domácích i zahraničních skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a případně jejich dědiců. Poskytuje jim tak služby spojené s výběrem odměn za užívání jejich díla. Na druhé straně uživatelům zprostředkovává přístup k legálnímu užívání hudby všech hudebních žánrů. 
OSA vznikla už v roce 1919 a jedním z jejích zakladatelů byl například skladatel Karel Hašler. 

 

OSA je strukturována:

  • dozorčí rada - skládá se ze zástupců za skladatele, textaře a nakladatele
  • představenstvo - má tři členy
  • valné shromáždění - nejvyšší orgán, schází se minimálně jednou ročně, volí členy dozorčí rady

 

Práva a povinnosti OSA jsou vymezeny v jejich podpisovém řádu a stanovách. V případných sporech se však OSA řídí autorským zákonem a je zastupována svými advokáty.

 

A jak je na tom OSA ve světě? Díky recipročním smlouvám pracuje s řadou partnerských zahraničních organizací zabývajících se také problematikou autorských majetkových práv k hudebním dílům. Také je členem mezinárodních organizací, jako je CISAC (Mezinárodní konfederace autorů a skladatelů), BIEM (Mezinárodní úřad společností spravující práva k mechanickému zaznamenávání a reprodukcí hudebních děl) a GESAC (Evropské sdružení autorů a skladatelů).

 

OSA můžete využívat i vy v případě, že na základě zákonu nebo smlouvy prokážete autorství alespoň u jednoho veřejně provozovaného hudebního díla. Při uzavření smlouvy s OSA vám automaticky vznikne účet v jejich informačním systému a vaše dílo se zařadí do jejich databáze hudebních děl.

 

Z té mohou mimo jiné vybírat i uživatelé, již si chtějí zakoupit licenční práva k užití díla. To se týká všech, kdo chtějí dílo užívat veřejně např. v gastronomických zařízeních, na firemních akcích, koncertech, v kadeřnických salónech atd. Těm už stačí pouze vybrat správnou licenci, vyplnit žádost (buď elektronicky, nebo si ji stáhnout, vyplnit a poté poslat poštou) a zaplatit požadovanou částku. OSA poté zpětně zašle hotovou licenční smlouvu.

 

Na závěr je dobré připomenout, že je vždy lepší si za užívání hudebního díla připlatit; peníze jdou totiž autorům hudby, kteří se hudbou živí, a hlavně se nemusíte bát, že na to, že dílo užíváte nelegálně, někdo přijde a sankce, které následně zaplatíte, budou větší než samotná koupě licence.