V souvislosti s opatřením proti šíření nemoci COVID-19 se stanovují další hygienické požadavky na zaměstnavatele. Zde přinášíme základní informace.

V době šíření koronaviru na našem území patří mezi jedno z nejrizikovějších ohnisek nákazy naše pracoviště. Je to zejména proto, že zde dochází k velké koncentraci lidí z různých prostředí na dlouhou dobu, a proto je velice důležité dodržovat na zde zvýšená hygienická opatření.

 

Státní zdravotní ústav spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydali doporučení, jak připravit pracoviště, aby se zamezilo šíření nemoci COVID-19.

 

Jak se chránit proti šíření COVID-19 v práci? 

1) Čisté a hygienické pracoviště 

Základem je pravidelná dezinfekce veškerých povrchů např. stolů, židlí a často využívaných předmětů např. telefonů, klávesnic. Pracovní místo tak bude pravidelně ošetřeno dezinfekčním prostředkem a možnost přenosu viru se tím sníží. S tím nepřímo souvisí i pravidelné větrání vnitřních prostor! 

 

2) Přímá a nepřímá propagace mytí rukou a používání vhodné dezinfekce ze strany zaměstnavatele

Připomínejte všem osobám na pracovišti, aby dbaly základních hygienických pravidel. Jak na to? 

  • Umístěte dezinfekční dávkovače rukou na viditelná místa na pracovišti. Ujistěte se, že jsou tyto zásobníky pravidelně doplňovány.
  • Propagujte mytí rukou prostřednictvím plakátů, informujte zaměstnance o těchto opatřeních také dalšími komunikačními kanály, např. na intranetu, informace na poradách.
  • Ujistěte se, že všechny osoby na vašem pracovišti mají možnost umývat si pravidelně ruce.

 

3) Zajistění respirační hygieny na pracovišti

Všechny osoby, zejména pak ty s respiračními příznaky (kašel, kýchání) musí dodržovat následující opatření:

  • zakrývat si nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání,
  • použité ochranné prostředky ihned po použití likvidovat a pokud možno co nejdříve provést hygienu rukou. 

    Zajistěte tak na pracovišti jednorázové papírové kapesníky a uzavíratelné koše!

 

4) Home office

Pokud je to možné, měl by zaměstnavatel umožnit zaměstnancům práci z domova. Toto by mělo být pravidlem zejména u těch zaměstnanců, kteří zajišťují kancelářské a telekomunikační práce, kdy výkon práce z domova není překážkou.

 

5) Čerpání zdravotního volna

Už dříve mezi zaměstnanecké benefity patřilo umožnění zaměstnancům využití tzv. sick days, tedy dny indispozičního volna. Tento benefit by zaměstnavatelé měli v souvislosti s koronakrizí zavádět více a zaměstnancům, zejména těm, kteří mají příznaky respirační choroby, umožnit několik dnů zdravotního volna. Zamezí tak osobní přítomnosti těchto zaměstnanců na pracovišti (a právě oni by mohli být potenciálně nakaženi nemocí COVID-19).

 

6) Zůstat doma při příznacích COVID-19 

Všichni zaměstnavatelé by měli informovat své zaměstnance a také dodavatele o tom, že pokud zaznamenají příznaky podobné COVID-19, ale také mírný kašel nebo zvýšenou teplotu, musí zůstat doma.

 

Závěrečné dopručení 

Článek slouží jako určitý manuál pro zaměstnavatele, jak zajistit v "koronavirové" době dostatečná hygienická opatření. ALE! Ne všechny výše uvedené body musí zajišťovat sám zaměstnavatel. Stačí, když svým zaměstnancům zajistí potřebné prostředky. Dezinfikované pracoviště, hygienické návyky a nošení ochranných prostředků si zaměstnanec může (a měl by) udržovat a dodržovat sám. Chráníte tak především sebe a své kolegy!