Co dělat, když vám příliš svítí pouliční lampa do oken?

Světelné znečištění zatím není předmětem regulace zákonem. Obecně je škodlivost tzv. bílého světla na lidské zdraví již delší dobu známa. Vliv světelného znečištění na lidské zdraví a životní prostředí bylo předmětem výzkumu jak v zahraničí, tak v České republice. Aktuálně meziresortní expertní skupina z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj pracuje na vzniku takového zákona.

 

Problém nevhodného osvětlení, nyní zejména v ulicích měst a obcí, je tedy dosud možné řešit pouze formou stížnosti jednotlivců na ohrožení zdraví za pomoci konkrétního znaleckého posudku v dané lokalitě, kde se nevhodné osvětlení stává pro jednotlivce obtěžujícím. Stížnost s poukazem na veřejný zájem je možné adresovat Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, kde se touto problematikou zabývají ve vztahu k obcím. Ministerstvo vnitra k těmto stížnostem přistupuje aktivně a snaží se najít kompromisní řešení, které by bylo nejen šetrné k životnímu prostředí, ale bylo také úsporným z hlediska výdajů obcí za energie. Tento postup je vhodný v případě, že již dané osvětlení existuje. Poněkud jednodušší postup boje proti světelnému znečištění je v případě, kdy město plánuje buď výstavbu osvětlení v místech, kde dosud nebylo nebo v případě, že město připravuje rekonstrukci stávajícího osvětlení. Právě při aktuálním posuzování vlivů plánovaného osvětlení na životní prostředí (stanovisko EIA) může veřejnost a účastníci řízení uplatňovat námitky a požadovat i znalecký posudek k záměru realizace nového osvětlení.

 

Není samozřejmě účelem obrany proti světelnému znečištění zcela zamezit budování pouličního osvětlení, ale je důležité, aby byly přitom využity moderní technologie osvětlení, které jsou šetrné nejen k lidskému zdraví a životnímu prostředí, ale jsou úsporné i z hlediska energetické náročnosti. Mezi tyto moderní technologie patří zejména osvětlení s filtrem modrého světla, z hlediska monochromatického osvětlení jeho snížení intenzity v nočních hodinách a rovněž možnost tzv. koridorního osvětlení, kdy se postupně vlivem pohybu po komunikaci, případně pohybu chodce po chodníku, rozsvěcují světla jednotlivě v určitém počtu.