Jak to bude v roce 2020 s čipováním psů?

V lednu 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. a s ní samozřejmě i několik změn. Ta hlavní se týká POVINNÉHO čipování psů.
 

V České republice je podle záznamů veterinářů něco okolo dvou miliónů psů. Od začátku roku 2020 budou muset být všichni označení mikročipem, jinak jejich majitelům hrozí pokuta a její výše není vůbec zanedbatelná. V případě, že pes nebude označen čipem, bude na něj pohlíženo jako na neoočkovaného, a očkování proti vzteklině je u nás v ČR povinné již od roku 1953. Štěně musí být označeno čipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, to je tedy nejdéle do půl roku jeho věku. Jediní psi, pro které platí výjimka a nemusí být tedy povinně „očipováni“, jsou psi starší 8,5 let – podmínka je tedy jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011. Kontroly nad tím, zda mají majitelé své povinnosti splněny, bude provádět Státní veterinární správa (SVS) a v některých případech také Policie ČR.
 

Kde a jak si nechat psa „očipovat“?

Označit psa může jakýkoliv veterinář, který je registrován u Komory veterinárních lékařů ČR. Zvířeti bude pod kůži pomocí injekce implantován čip o délce cca 1 cm. Za úkon poté zaplatíte 140 – 450 Kč, záleží na typu čipu.

Co ale novela nezavádí, je zápis psů do registru. Jedinou povinností je, aby číslo mikročipu bylo zapsáno v očkovacím průkazu a případně i pasu psa.


Proč musí mít psi od nového roku čip?

Prvním důvodem by mělo být jednodušší zjišťování identity psa, např. při jeho zatoulání, to stejné se týká prokazování vlastnictví psa v případě jeho odcizení či v případě, kdy pes někoho pokouše a majitel nechce přiznat, že je jeho. Dále by novela zákona měla přinést větší kontrolu nad trhem se psy, především co se týče množíren. Pro jejich majitele by totiž mělo být mnohem těžší zatajit vlastnictví fen, o kterých často tvrdí, že nepatří jim, ale známému.

 

Pokud tedy máte doma také pejska, ujistěte se, že mu čip necháte včas zavést. Máte na to ještě dost času.