Jak bezpečně převést peníze (nejen) za nemovitost?

Pokud si chcete například koupit nemovitost nebo ji naopak prodat, bude pro vás velmi důležitá otázka peněz a bezpečnosti. Neboť novým vlastníkem se kupující stává až po zapsaní do katastru nemovitostí (nikoliv pouhým zaplacením kupní ceny), nastává mnohdy u prodejce, tedy stávajícího vlastníka, blok, kdy nechce nechat přepsat nemovitost na kupujícího, dokud nebude mít své peníze. Stejně tak kupující nechce dát peníze, dokud nebude mít nemovitost napsanou na sebe. Ideálním řešením, jak se s tímto „vlastnickým kolotočem“ vypořádat, je právě notářská úschova, která je ve vztahu k převodu nemovitostí hojně využívaná.

 

Co je to notářská úschova a v čem spočívá?

Jedná se o bezpečnější, snad i nejbezpečnější, způsob úhrady kupní ceny nemovitosti, který vyloučí možné riziko nezaplacení kupujícím či nepřevedení nemovitosti vlastníkem. Podstatou takové úschovy je totiž předání dané kupní ceny nemovitosti třetímu subjektu (v našem případě notáři), který je nezávislý, pojištěný a nezvýhodní žádnou ze stran. Peníze převede až v okamžiku změny vlastnického práva na katastru. Další výhodou je také to, že za notářské úkony – tedy i úschovy - ručí stát.

 

Jak notářská úschova funguje v praxi? 

Po sepsaní smlouvy o notářské úschově mezi třemi stranami (kupující, prodávající, notář) se zřídí zvláštní účet, na který se částka ve výši kupní ceny složí. Díky tomu se oddělí od peněz, které vlastní notář, a ten s nimi tedy nemůže nakládat. Každou notářskou úschovu si také notář vede ve své knize notářských úschov a dále jsou všechny vedené v centrální evidenci Notářské komory České republiky. V případě náhlé situace, např. úmrtí notáře, přechází povinnost notářské úschovy a všechny sjednané kroky ve smlouvě na jeho nově jmenovaného nástupce. Klienti tedy mohou zůstat v klidu, neboť jejich peníze jsou za každé situace pojištěné a bezpečně uložené. Notářská úschova samozřejmě není zadarmo, ale rozhodně ušetří spoustu nervů a potenciálních problémů. Cena se odvíjí od výše kupní ceny a je upravena vyhláškou, tudíž se nemusíte bát, že nějaký notář svoji cenu navýší oproti své konkurenci.

 

Notářská úschova ale není jediným bezpečným způsobem převodu, který můžete využít. Existují také úschovy u advokátů, v bankách či přímo přes realitní kanceláře. Notářská úschova ale stále zůstává nejbezpečnější.