Koupili jste někomu dárek k Vánocům či k jiné příležitosti a moc úspěchu nezískal? Nezoufejte. Dárek můžete vrátit.

Koupili jste někomu dárek k Vánocům či k jiné příležitosti prostřednictvím internetu či například telefonu (v daném případě se jedná o tzv. smlouvy distanční – tj. uzavírané na dálku – tedy hezky doma přes e-shop apod.) a moc úspěchu nezískal? Nezoufejte.

 

Dárek můžete vrátit, jelikož v případě koupě věci distančním způsobem máte právo na odstoupení od smlouvy, které můžete u prodávajícího uplatnit ve lhůtě 14 dnů od převzetí věci. POZOR – v kamenné prodejně toto pravidlo neplatí.

 

Je třeba prodávajícímu jasně oznámit, že od smlouvy odstupujete, přičemž postačí zaslat e-mail nebo vyplnit online formulář na webu obchodníka (v případě, že to umožňuje – on Vám však musí jeho přijetí bez zbytečného odkladu potvrdit).

 

Na oznámení týkající se odstoupení od smlouvy máte 14 dnů od převzetí věci a následně máte dalších 14 dnů na to, abyste ji odeslali zpátky. Samozřejmě můžete balík odeslat dohromady spolu s odstoupením od smlouvy.

 

Obchodník je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od vašeho odstoupení, vrátit Vám všechny finanční prostředky včetně nákladů na dodání, které od Vás přijal. Pokud zboží vracíte zpět, náklady spojené s vrácením zboží hradíte Vy.

 

V některých případech od smlouvy odstoupit nemůžete, a to zejména u zboží, které nelze bez problémů vrátit znovu do prodeje. Nelze tak tedy u zboží upraveného podle Vašeho přání (pero s gravírovaným jménem či např. velmi oblíbený dárek jako je fotoalbum), zboží podléhající rychlé zkáze (př. jídlo – viz. rozvoz pizzy apod.) nebo zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a není jej možné z hygienických důvodů vrátit (př. rtěnka). Dále se to týká zvukových či obrazových nahrávek (př. hudební alba) nebo počítačové hry a programy, pokud došlo k vybalení z původního obalu. Vrátit se nedají ani noviny, periodika či časopisy.

 

Pamatujte, že nemůžete odstoupit ani od smlouvy o dopravě, ubytování či využití volného času, pokud jsou poskytnuty k určitému termínu a taky nemůžete spoléhat na to, že by se dalo odstoupit od smlouvy o úpravě či úpravě věci v místě, které jste si vyžádal (v případě, že si třeba pozvete opraváře k Vám domů).