Poškození zavazadla na letišti

30. ledna 2019  |  Simona Ulčová

Poškození zavazadla na letišti

Cestování může zkomplikovat poškození zavazadla nebo jeho ztráta během přepravy. Jak postupovat?

Pokud se neprokáže naše vlastní zavinění (např. vadným zavazadlem), pak platí, že odpovědnost za poškození či ztrátu zavazadla nese letecký dopravce. Tato zásada platí jak na palubě letadla, tak i v odbavovacích prostorách letiště. Jakmile tedy dojde k poškození či ztrátě zavazadla, musíme ihned kontaktovat zaměstnance letiště. Rozhodujícím okamžikem, od kterého začíná běžet reklamační lhůta je okamžik převzetí zavazadla od dopravce. Pokud převezmeme zavazadlo, aniž bychom oznámili poškození zavazadla, je toto chápáno tak, že zavazadlo bylo předáno bez poškození. Pokud do 7 dnů od převzetí zavazadla neuplatníme reklamaci, pak ji dopravce již nemusí uznat.

 

Dle Montreálské úmluvy, která tyto situace upravuje, je finanční odškodnění limitováno, a to na 29 000 Kč za zavazadlo. Pokud však cestující před předáním zavazadla podepíše zvláštní prohlášení  "o zájmu na jeho dodání v místě určení" a zaplatí současně případný poplatek stanovený dopravcem, smí cestující požadovat finanční náhradu až do výše, kterou si cestující v tomto prohlášení stanoví. Dopravce nesmí snížit úhradu škody na zavazadle pod stanovený limit určený Montreálskou úmluvou, tj. pod 29 000 Kč.

 

Když na reklamaci poškozeného nebo ztraceného zavazadla dojde, vzniká mnohdy problém na straně cestujícího, že nemůže prokázat skutečnou cenu zavazadla, jelikož nemá potřebné doklady o koupi zavazadla a v případě ztráty zavazadla i o ceně věcí, které byly v zavazadle.

Mnohé cestovní kanceláře, které využívají pro přepravu svých klientů leteckou dopravu, tak často doporučují, aby si klienti již před vycestováním opatřili  doklady o koupi zavazadla, soupis věcí v zavazadle a pokud možno i cenové doklady k těmto věcem. Je pochopitelné, že pokud si na cestu vezmu zavazadlo, které mám již řadu let, nemám k němu doklad o koupi, pak nezbývá, než využít svého práva na úhradu paušálního poplatku za škodu na zavazadle a to již zde zmíněnou částku 29 000 Kč (čili 1000 SDR) za zavazadlo.

Slovníček pojmů

SDR

= Special Drawing Right, jednotná měnová a účentí jednotka, používaná Mezinárodním měnovým fondem

Montreálská úmluva

= Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě

Článek je založený na těchto zákonech

  • Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ("Montrealská úmluva")
  • Nařízení Rady (ES) č. 2027/97, o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

Řešíte něco podobného?

Nechte si poradit advokátem.
Stačí zadat případ.

Zadat případ

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím