Jan, Marie, Božena, Anna, Josef, František. To jsou krásná tradiční česká jména. Ne každý chce ovšem pojmenovat dítě takto obvyklým způsobem. Jak v takovém případě postupovat? Která jména jsou podle českého zákona přípustná?

V České republice dnes již máme možnost setkat se s velmi neobvyklými jmény, například filmových či seriálových hrdinů, jména po frontmanech oblíbených kapel či pouze jména převzatá z cizí země. Nemělo by Vás proto zarazit, když se potkáte s Rolexem, Arwen, Ragnarem či Quentinem. Je vůbec podle zákona možné dát dítěti cizí jméno? V případě, že o tom i Vy uvažujete, měli byste být připraveni na možnou práci s byrokracií. Nebude jí totiž úplně málo.

Abyste dítěti mohli to které jméno dát, musí opravdu existovat a musíte ho zapsat ve správné pravopisné podobně. Věcí, kterým se musíte při výběru jména vyvarovat, je však mnohem více:

  • jméno nesmí být zkomolené nebo ve zdrobnělé či domácké podobě,
  • jméno určené pro dívku nemůže dostat chlapec a naopak (výjimkou jsou jména, která mají stejný tvar v rodě mužském i ženském),
  • v ČR nelze mít více než dvě křestní jména (zde je důležité vědět, že zdvojená jména pomlčkou se počítají jako jedno např. Anna-Marie; výjimkou jsou děti rodičů, kteří nemají české občanství, ty se řídí podle zákonů svých zemí původu),
  • děti od stejných rodičů nesmějí mít stejná křestní jména (výjimka nastává v případě, kdy první dítě zemřelo, poté je možné druhé narozené dítě pojmenovat stejně).


Počet zapsaných jmen v seznamu, ze kterého lze vybírat, je momentálně cca sedmnáct tisíc. Každý rok se však rozroste přibližně o sto padesát dalších. Pokud si tedy nevyberete jméno z uvedeného seznamu, čeká Vás ještě nějaké papírování. Seznam jmen, která u nás v ČR byla už alespoň jednou použita, vede Ministerstvo vnitra ČR, pod které spadají i matriční úřady, na nichž se tyto náležitosti vyřizují. Jestliže jste se nenechali seznamem limitovat a vybrali jiné, například cizí jméno, bude po Vás matrika pravděpodobně požadovat znalecký posudek o existenci jména a o jeho správné pravopisné podobě. Tyto posudky zpracovává Ústav pro jazyk český a zaplatíte za něj 600 – 1000 Kč, cena se však odvíjí podle náročnosti posudku. Důležité je také vědět, že vyřízení posudku také zabere určitý čas, obvykle je vyřízen do jednoho měsíce. Proto se nevyplatí při vybírání jména nic protahovat a na matriku si zajít co nejdříve, jakmile se rozhodnete.

 

Pojďme si na závěr ještě vysvětlit, jak je to s přidáním či změnou křestního jména u dospělých nebo dětí, ale nikoliv novorozenců. S výběrem jména je to jasné – musí splňovat všechny podmínky již výše zmíněné. V případě, že si chce jméno rozšířit dítě mladší 18 let, potřebuje k tomu souhlas rodičů, jež mu dají prostřednictvím prohlášení, kterým ho u úřadu budou zastupovat. Pokud bude na druhou stranu iniciativa na straně rodičů a dítě bude starší 15 let, potřebují oni souhlas dítěte.