Nestíháte včas odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů? Obraťte se na daňového poradce!

Daňové přiznání je nedílnou součástí daně z příjmů fyzických osob, ať už podnikatelů, OSVČ či zaměstnanců, neboť se s jeho pomocí vypočítává výše daňové povinnosti za zdaňovací období. Jakou formou ho lze vyplnit a následně podat, na koho se tato povinnost vztahuje nebo v jakých situacích si musí podat daňové přiznání sám zaměstnanec, o tom všem se můžete dozvědět v jednotlivých článcích zaměřených právě na danou tématiku.

 

Co je ovšem stěžejní podmínkou, aby bylo vše řádně splněno? Bezpochyby zákonem stanovený nejzažší termín, do kterého je zapotřebí tento formulář odevzdat. Obecně se jedná o datum 31. března, avšak letos vychází tento den na neděli, a proto je lhůta posunuta na nejbližší pracovní den, jímž je pondělí 1. dubna 2019.

 

Daně samy o sobě nejsou jednoduchou problematikou. Pokud tedy víte, že s vyplňováním daňového přiznání budete mít potíže a případně ani nestihnete v řádném termínu jeho podání, obraťte se na daňového poradce. Nejen že Vám to usnadní práci, ale zároveň se Vám prodlouží doba jeho odevzdání!

 

Jestliže přenecháte tuto úlohu na některého z daňových poradců, je zapotřebí, aby bylo daňové přiznání zpracováno a následně předloženo finančnímu úřadu až ke dni 30. června, respektive 1. července 2019. Což mimo jiné za Vás udělá právě daňový poradce. Důležitým předpokladem však je, abyste danou skutečnost dali na vědomí příslušnému finančnímu úřadu, a to do 1. dubna 2019. Postačí předložení plné moci, kterou jste daňovému poradci udělili.

 

Ke stažení: Plná moc k zastupování fyzické osoby daňovým poradcem

 

Jak a kde si daňového poradce vybrat?

Nejjednodušší způsob je zadat si seznam daňových poradců vedený Komorou daňových poradců, kde si můžete vybrat konkrétní osobu dle Vámi požadovaných kritérií, popřípadě zadat svoji poptávku po daňovém poradci. Na tomto místě jsou uvedeny i potřebné informace k tomu, abyste rovnou mohli vybraného poradce kontaktovat. Daňoví poradci mohou svoji profesi vykonávat po složení tzv. kvalifikované zkoušky a za současného splnění dalších zákonem kladených požadavků. Jejím získáním poradce osvědčí odborné a praktické znalosti z potřebných oborů využívaných při poskytování daňových služeb. Jde o jistou záruku, že se klientům dostane odpovídající péče.

 

Nechcete hledat daňového poradce? 

Poptejte přímo Tomáše Pantlíka ze společnosti ARROWS Tax and accounting s.r.o., který Vám celý měsíc radí na našem chatu.