Braňte se proti dotěrnému obtěžování!

Jste stále na příjmu a telefonují Vám různí podnikatelé a nabízí své produkty a služby? Nebo jste po přihlášení do e-mailu zahlceni tunami reklamních emailů s různými odkazy a nabídkami, o které nemáte zájem? Je to už nad rámec standardního chápání, nepřejete si to a obtěžuje Vás to? Může se jednat o typ dotěrného obtěžování.

 

Je to těžké, v dnešní době internetových sítí a veřejně dostupných informací je vcelku jednoduché získat telefonní číslo nebo e-mail různých osob. Osobní informace jsou veřejně dostupné například v katastru nemovitostí, obchodním či živnostenském rejstříku, v bance atp.

 

Za dotěrné obtěžování, a tím pádem i situaci, která je hodná ochrany příjemce těchto nevyžádaných e-mailů, se považují případy, kdy:

  • dochází k reklamnímu sdělení, který si příjemce zjevně nepřeje
  • sdělení má hospodářsky soutěžní povahu (to je nabízení různých produktů a služeb)
  • jde o konkrétního adresáta nevyžádaného sdělení (to je každá individuální osoba)
  • neexistuje možnost toto sdělení do budoucna odmítnout
  • původce reklamy neoznačí údaje o sobě nebo je nějakým způsobem zastře (utají, změní atp.)

 

Hlavními znaky jsou tedy nevyžádanost, opakovanost a anonymita.

 

Co s tím? Pokud je reklama opravdu dotěrná a neúnosná lze se bránit jak soukromoprávními, tak veřejnoprávními prostředky.

 

Žaloba 

Klasickým soukromoprávním prostředkem je podání žaloby na zdržení se dotěrné reklamy nebo na odstranění závadného stavu, tedy nevyžádané reklamy. Jde ale o prostředek složitý a leckdy ne úplně efektivní. Tady je nutné vědět, proti komu žalobu podat, vše přesně popsat, přesně vyjádřit, co žádáme a výsledek není zaručen.

 

Podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Proti spamu či nevyžádaným SMS zprávám a telefonátům se dá bránit podáním podnětu úřadu, který provádí, respektive dozoruje zákonnost elektronických obchodních sdělení. Úřad je oprávněn vést řízení o přestupku a ukládat sankce, které se mohou vyšplhat až do výše 10.000.000 Kč.

 

Ochranu prostřednictvím Úřadu a podáním podnětu k prošetření můžeme jenom doporučit!