Kde a jak podat návrh na neplatnost voleb? Kde a jak si stěžovat, že jsme byli svědky porušení volebního zákona? 

Pokud vznikne po volbách, ať komunálních, do parlamentu apod., přesvědčení, že došlo k porušení zákona o volbách (každý typ voleb má na to svůj zákon, takže je nutné rozlišovat volby komunální, do parlamentu, či prezidentské apod.), pak musíme podat návrh na neplatnost voleb u příslušného krajského soudu (u voleb do obecních a krajských zastupitelstev) nebo u nejvyššího správního soudu (v případě voleb do parlamentu, parlamentu EU nebo prezidentských voleb), toto určení příslušnosti má velkou důležitost v tom, že pokud navrhovatel podá návrh na neplatnost u nepříslušného soudu, pak se jím soud již dále nezabývá. 

 

U jiných druhů návrhů či žalob by usnesením návrh nebo žalobu předal příslušnému soudu. Každopádně je nutné rozlišovat mezi návrhem na soudní přezkum před volbami a po volbách. Pokud kandidát, nebo strana, hnutí bude mít výhrady proti registraci kandidátní listiny, nebo vadám na volebním lístku, pak tyto výhrady nelze uplatňovat u soudu po volbách, nýbrž je nutné je uplatnit před volbami. V návrhu je nutno uvést, zda se jedná o neplatnost voleb, hlasování či neplatnost volby kandidáta, ale také lze v návrhu zmínit všechny zmíněné neplatnosti, pokud k tomu mělo dojít. Každopádně je přezkum voleb u soudů veden jako přezkum na neplatnost voleb, jelikož i neplatnost hlasování, či neplatnost volby kandidáta vede v konečném důsledku k neplatnosti voleb.

 

Návrh by měl obsahovat přesné určení, kdo je navrhovatel (tj. jméno, příjmení, bydliště apod.), o jakou neplatnost se bude jednat (tj. zda se má jednat o neplatnost volby kandidáta, hlasování či neplatnost voleb obecně), co navrhovatel v návrhu napadá s případným zmíněním svědků porušení daného volebního zákona, včetně navržení provedení důkazů apod. Jen nutné zdůraznit, že navrhovatelem může být vždy jen volič, který je uveden v seznamu voličů pro konkrétní volby (nemůže navrhovat neplatnost voleb do obecního zastupitelstva volič, který je veden v seznamu voličů pro volby do jiného obecního zastupitelstva), politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, kteří byli zaregistrování v příslušném volebním obvodu. Pokud by návrh podal někdo mimo tento výčet, pak soud návrh zamítne. Nutné je zároveň dodržet lhůtu k podání návrhu na neplatnost, která je pro všechny typy voleb stejná – do desátého dne po vyhlášení výsledků voleb do 16.00 hod. (tato lhůta začíná běžet až následující den po vyhlášení výsledků voleb). Poté k návrhu na neplatnost soud nepřihlíží a návrh zamítne, přičemž odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu nejsou v tomto případě přípustná.