Co nám říká zákon o tzv. neletální zbraních?

„Pepřák“, paralyzér, laser, taser atp. Všechny tyto názvy jsou Vám nejspíše dobře známé. Co ale neletální zbraně? Víte, jak to s nimi je?

 

Takzvané neletální zbraně (Non-Lethal Weapons) neboli nesmrtící zbraně jsou takové zbraně, jejichž úkolem je dočasně vyřadit z boje či zneškodnit protivníka, nikoliv ho usmrtit. Ovšem nemusí sloužit pouze při běžné sebeobraně, často jsou využívány i policií a jinými bezpečnostními složkami. Ve vojenství hrají také čím dál tím důležitější roli, ve válce jsou sice některé vysloveně zakázané mezinárodními úmluvami, armády si však do budoucna představují jejich větší využití. Zajímavé je, že za neletální zbraně lze považovat i prostředky informační, psychologické a navigační války. Zbraně tedy nemusí být nutně hmotné, ale i určitým způsobem „duševní“.

 

Na trhu se dá najít velké množství typů „nesmrtících“ zbraní, liší se způsobem využití, intenzitou, tvarem, velikostí atd. Pokud se budeme bavit o neletálních zbraních využívaných k běžné sebeobraně civilním obyvatelstvem, lze je rozlišit na různé spreje s dráždivými látkami (tedy pepřové spreje, slzný plyn), dále zbraně vyvolávající elektrický šok (paralyzéry, taser) - ty jsou ale velmi kontroverzní (při použití taserů totiž v několika případech došlo k usmrcení), nalezneme zde i různé mechanické nebo ruční zbraně, jako je teleskopický obušek nebo boxer.

 

Když se podíváme, co nám o takovýchto zbraních říká zákon, dojdeme k jednomu jasnému stanovisku – vždy je potřeba se dopředu poradit se zákonem o zbraních. Ten nám udává čtyři různé kategorie, do kterých zbraně řadíme. Neletální zbraně, jako je již zmiňovaný pepřový sprej, paralyzér nebo boxer a další, ale nepatří ani do jedné z nich. Jedná se o tzv. zbraně nepodléhající zákonu o zbraních. Pokud bychom se ale bavili například o tzv. vzduchovkách nebo paintballových zbraních (sport, při kterém po sobě lidé střílejí kuličky s barvou z paintballové pistole), zařadíme je do kategorie D, tedy do kategorie zbraních nepodléhajících registraci.

 

Důležité však je si uvědomit, že zákony se v souvislosti se zbraněmi v každé zemi liší, proto je potřeba se v případě, že budete takovouto situaci řešit, vždy pídit po příslušných pravidlech pro tu danou zemi. Co je u nás povolené, může být jinde zakázané a naopak. Tyto informace bohužel u většiny zemí nelze nalézt na webových stránkách příslušného ministerstva, proto je třeba obrátit se na zastupitelský úřad té které země.

 

Ačkoliv jsou takovéto zbraně a jejich použití v konkrétních situacích legální, nemusí být zacházení s nimi vždy jednoduché. Proto je dobré si při pořízení jakékoliv z výše jmenovaných zbraní zjistit, jak vlastně funguje, nejednou se totiž stalo, že člověk při použití zbraně, nechtěně ublížil sám sobě. S tím se pojí další upozornění, a to takové, že je třeba mít na paměti, že i neletální zbraně jsou přece jenom pořád zbraně, které mohou člověku ublížit, v krajních případech se může stát, že způsobí i smrt. Je tedy dobré zacházet s nimi s rozvahou a rozumem.