Potřebujete reklamovat zboží, ale máte strach, že bude reklamace zamítnuta a ještě zaplatíte veškeré náklady s ní spojené? Jak to tedy je?

Platím náklady spojené s reklamací JÁ nebo PRODEJCE? Otázka, která v souvislosti s reklamováním vadného zboží zaznívá. Zákon má na ní ale velmi jasnou odpověď. Na náhradu vynaložených nákladů má právo každý, jehož reklamace byla oprávněná, tzn. komu byla reklamace uznána, nikoliv zamítnuta.
 

Zde vyvstává druhá otázka – Co vše je nám prodejce povinen „proplatit“?
Odpověď je ale na rozdíl od té první značně komplikovanější, prodejce je totiž zákazníkovi povinen nahradit pouze tzv. nutné náklady, nikoliv jakékoliv náklady. Mezi náklady, které se považují za nutné řadíme:

  • cestovné do prodejny za účelem reklamace a také cestovné za účelem vyzvednutí opraveného zboží (např. jízdenky na veřejnou dopravu, výdaje za spotřebované pohonné hmoty atp.),
  • poštovné (při odesílání zboží na reklamaci poštou),
  • náklady na odbornou prohlídku ke zjištění vady, demontáž atp.,
  • náklady vynaložené na znalecký posudek v případě zamítnutí reklamace.

 

Cestovné za pohonnou hmotu se běžně vypočítává pomocí dokladu či vztahem mezi ujetými kilometry a spotřebou vozu spolu se spotřebou deklarovanou v technickém průkazu vozu.
 

Jak si to celé ale vyložit? Znamená to snad, že si můžu vzít taxíka a prodejce je povinen mi cestu zaplatit? To samozřejmě ne. Vždy je nutné posoudit každou situaci individuálně a rozhodně tohoto práva nezneužívat. Pokud totiž můžete na prodejnu dojít pěšky, protože je ve Vašem městě či dojet MHD, prodejce Vám rozhodně nemusí proplatit cestu autem do jiné prodejny vzdálené několik desítek kilometrů od Vašeho města. To samé platí v případě, že zboží stačilo k reklamaci pouze odeslat poštou – v tomto případě by Vám byla proplacena částka ve výši poštovného.
 

Velmi důležité je si také uvědomit, že náhrada nákladů spojených s reklamací nemá nic společného s hodnotou reklamovaného zboží. Proto se může stát, že částka nákladů na reklamaci bude převyšovat částku zaplacenou za reklamované zboží.
 

Uplatnění práva na náhradu nákladů byste neměli odkládat a bez zbytečných odkladů o nich informovat prodejce. Nejzazším termín je pro spotřebitele konec záruční doby.
 

V každém případě Vám doporučujeme vždy nejdříve kontaktovat prodejce a průběh reklamace s ním konzultovat – vyhnete se tak případným sporům, které mohou leckdy vést až k soudu.