Jak je to s kácením stromů? Možná jste to nevěděli, ale má jistá omezení.

Velké množství lidí si myslí, že si na svém pozemku mohou kácet jak se jim zlíbí. Argumentem často býva: „Proč bych nemohl? Je to moje zahrada a můj strom.“ Legislativní úprava na to však pohlíží jinak. V případě, že se jí nebudete řídit, hrozí vám i za pokácení vlastního stromu na vlastní zahradě poměrně vysoké pokuty.

 

Bez povolení můžete pokácet dřeviny, které nejsou součástí významného krajiného prvku nebo stromořadí, s několika podmínkami.

 

Jednou z nich je, že ovocné stromy, které chcete kácet musí stát na pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleně. V případě jiného pozemku, bez ohledu na to, že se jedná o ovocný strom o povolení žádat musíte.

 

Další podmínkou je, že obvod kmene stromu nesmí být ve výšce 130 cm větší, než 80 cm. Tedy v případě desítky let staré borovice si moc nepomůžete, protože povolení prostě potřebné je. Rozloha káceného porostu dřevin, jejichž nadzemní části jednoho patra se vzájemně dotýkají, nesmí překročit rozlohu 40 m2. 

 

Žádost o povolení ke kácení podáváte k příslušnému městskému úřadu. Povolení pak nejčastěji vydává odbor životního prostředí. Žádost může podat pouze vlastník pozemku, nebo nájemník, který má od vlastníka písemný souhlas. Pokud je vlastníků více, musí žádost podepsat každý z nich. 

 

Se sepsáním žádosti vám buď pomohou na úřadě, nebo ji můžete sepsat sami dle dostupných vzorů (podívejte se k nám do sekce vzory). Druhou možností si pravděpodobně ušetříte čas, i nervy. Pokud by ve vámi sepsané žádosti byli nějaké nesrovnalosti, nemějte obavy, městský úřad na ně případně upozorní.