Jaký dopad má posunutí daní v letošním roce? Koho se to týká a jaké jsou nové termíny?

Vláda České republiky s účinností ode dne 12. 3. 2020, 14:00 hod. vyhlásila na celém území ČR stav nouze. S tímto stavem souvisí několik omezujících zákazů a opatření. Mezi některé z nich patří také uzavírání obchodů, ale také úřadů.

 

V návaznosti na výše uvedené schválila vláda dne 15. 3. 2020, tzv. liberační daňový balíček.

 

Jedním ze zásadních bodů, které tento liberační balíček obsahuje, je plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a úroků z prodlení, a to až o tři měsíce, tj. nejdéle do 1.července 2020, aniž by se prokazovaly důvody související s koronavirem.

 

Podání daňového přiznání ve standardním režimu znamená, že každý, kdo je povinen platit daň z příjmu fyzických či právnických osob, je povinen přiznání podat nejpozději ke dni 1.4.2020, který je zároveň dnem, do kdy se musí tato daň zaplatit.

 

Liberaci v oblasti daní lze tedy chápat tak, že tímto opatřením se automaticky, bez jakýchkoliv sankcí posouvá termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, který by standardně byl dne 1.4.2020, tak, jak tomu každoročně bývá.

 

Úroky z prodlení v důsledku samého nezaplacení budou také prominuty. Nebude tedy počítána další sankce v souvislosti s tím, když daň nebude zaplacena v obvyklých termínech.

 

Dotčené osoby

Jde o úlevu zejména pro živnostníky a další drobné podnikatele (OSVČ) v souvislosti s krizovou situací kolem koronaviru. Tříměsíční prodloužení však může využít kdokoliv, tedy všechny fyzické i právnické osoby. Není přitom potřeba prokazovat souvislost s koronavirem.

 

SHRNUTÍ 

V roce 2020 se tedy posouvá v souvislosti s daní z příjmu fyzických a právnických osob: 

  • termín k podání daňového přiznání,
  • zaplacení samotné daně.

 

Máte otázku k daňovému přiznání? Využijte telefonickou konzultaci?

Daňový poradce vám poskytne rychlou, ověřenou a cenově dostupnou radu. Vyhnete se tak případným chybám v daňovém přiznání, můžete si maximalizovat daňové odpočty a slevy nebo s ním zkonzultovat jakýkoli jiný související daňový případ.
 

Chci telefonickou konzultaci