Námitka podjatosti v správním řízení.

Není nic neobvyklého, když o Vaší žádosti rozhoduje úředník obecního úřadu, který je v pozici zaměstnance obce, která má protichůdné zájmy Vašim. Je to vůbec možné, aby v takovém řízení byla zaručena objektivita úředníka?

 

Pokud máte dojem, že o Vaší žádosti bude tímto rozhodováno neobjektivně, máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí o vaší žádosti podat námitku podjatosti. V té musíte konkretizovat, proč a v čem shledáváte neobjektivní, zaujaté jednání.

 

V současné době je již tato námitka tzv. systémové podjatosti ve správním řízení sice vyloučena, nicméně stále máte možnost vznášet námitku podjatosti v osobní rovině. Každopádně je nutné uvést konkrétní jednání úředníka vůči Vám. Nemůžete již argumentovat zaměstnaneckým vztahem úředníka a obce, vůči níž vystupujete, musíte mít skutečný, konkrétní důvod k námitce podjatosti. Například, že úředník již v minulosti proti Vám vystupoval v osobní rovině, jelikož se v soukromí stýká s osobami, které mají protichůdné zájmy než Vy, a proto může být těmito osobami ovlivňován. Je nutné pochopitelně i předložit důkazy, nikoliv podjatost pouze tvrdit.

 

Samozřejmě, že je to velmi ožehavá a složitá věc, dokázat reálnou podjatost, zejména když proti sobě máme starostu nebo jiného představitele obce. Stejně tak se velmi těžko prokazují provázané či dokonce klientelistické vztahy vůči našemu odpůrci v žádosti. Přesto je nutné se o to pokusit, neboť jedině tak máte možnost zvrátit nepříznivý stav.

 

Pokud tedy je vznesena námitka podjatosti vůči konkrétní osobě, pak musí jemu přímo nadřízený úředník pověřit řízením o Vaší žádosti jiného úředníka, který má tytéž kompetence. Někdy může nastat i taková situace, kdy máte podezření z podjatosti celého oddělení či odboru, nebo dokonce celého úřadu. To se pak podjatost řeší u nadřízeného správního orgánu, kterým je příslušný krajský úřad. Ten musí určit k vedení řízení o Vaší žádosti jinou obec, která je Vám nejblíže.