Jak o dovolenou požádat a na co má zaměstnaná matka nárok?

Mnoho z nás si plete (či směšuje) pojmy mateřská a rodičovská dovolená. Jde však o dvě odlišné věci!

 

Právní povaha mateřské dovolené

Mateřská dovolená, narozdíl od té rodičovské, se považuje z pohledu nároku na dovolenou jako výkon práce.

 

Na čerpání mateřské dovolené mají tedy nárok pouze pracující matky.

 

Má to za důsledek, že i období trvání mateřské dovolené se započítává na odpracované dny a zaměstnankyni tak vzniká nárok na řádnou dovolenou. Délka řádné dovolené se tedy po skončení této mateřské dovolené zvýši oproti dovolené, na kterou vznikl nárok při nástupu na dovolenou mateřskou.

 

Co tedy dělat s touto zbylou, nevyčerpanou dovolenou? -> Máte nárok na její čerpání ještě před nástupem na dovolenou rodičovskou. Ale musíte si o ni řádně a včas požádat!

 

Jak a kdy požádat o čerpání "klasické" dovolené?

Matka, která má v plánu čerpat po skončení mateřské dovolené řádnou dovolenou, si o ni musí sama požádat. Žádost musí být podána písemně a je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.

 

Požádá‑li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

 

Žádost je nutné podat před nástupem na řádnou dovolenou, tj. nepozději ke dni skončení mateřské dovolené. V případě, že není o dovolenou včas požádáno, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět. Nárok na čerpání řádné dovolené sice nezaniká, ale již si zaměstnankyně nemůže sama zvolit období jejího čerpání.

 

Obvykle se postupuje tak, že zaměstnankyně si chtějí tuto dovolenou vyčerpat před nástupem na rodičovkou dovolenou. Ano, je to jistě výhodnější. Protáhne se doba, kdy máte většinou vyšší příjem a také můžete rodičovský příspěvěk rozložit do méně měsíců a tím pádem rovněž dosáhnout vyššího měsíčního příjmu. Nic však není bez určitých rizik.

 

POZOR NA OCHRANNOU DOBU!

Je důležité pamatovat na to, že během čerpání řádné dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou není žena v ochranné době! Má to tedy důsledek, že není chráněna před výpovědí, tak jak uvádí zákoník práce v případě trvání ochranné doby.

 

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, na čerpání dovolené máte nárok, jen si musíte ohlídat, abyste o ni zažádali řádně a včas!