Daňový bonus a kdo má na něj nárok.

Ne vždy je odvod daní jen nepříjemnou povinností pro každého vydělávajícího člověka. Někdy lze od státu získat také daňový bonus. Ten vzniká v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než zdaněný příjem. Na daňový bonus však nevzniká nárok automaticky. Mají na něj nárok pouze ti, kteří za rok vydělají šestinásobek minimální mzdy. Máme-li více zaměstnání, tak daňové zvýhodnění na děti, a tím i nárok na daňový bonus, lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.

 

Pokud jsou splněny tyto podmínky, tak je jedno, zda daňové zvýhodnění uplatňujeme měsíčně, či jednou za rok v rámci ročního zúčtování daně. V případě, že jsme zaměstnanci, pak se nám daňový bonus bude promítat do měsíční mzdy. Pokud jsem osoba samostatně výdělečně činná, pak daňový bonus obdržím na základě ročního zúčtování daně z příjmů.

 

Nárok na daňový bonus může zaniknout i během roku, a to v případech, že v daném roce jedno z dětí začne vydělávat nebo pokud naše příjmy klesnou pod požadovaný šestinásobek minimální mzdy.

 

Jedním z dalších možných změn v nároku na bonus je i skutečnost, že se výše minimální mzdy rok od roku zvyšuje a nám se příjem zvyšovat nemusí. Dalším omezením, které nám v průběhu roku může nárok na daňový bonus zhatit, je dlouhodobá nemocenská. Naopak pokud se nám v daném roce narodí další dítě, tak se i daňový bonus zvýší. Všechny tyto faktory bychom měli vzít na vědomí, pokud jsme zvyklí, že na daňový bonus dosáhneme každým rokem.

 

V případě, že nám hrozí exekuce, tak tento daňový bonus může být součástí exekučního řízení, a lze tedy o něj i přijít. Pokud však bude daňový bonus činit méně než 100 Kč, tak jej finanční úřad nevyplatí, jelikož by se mu „nevyplatilo“ zasílat složenkou tak malý finanční obnos. Horní hranice výplaty daňového bonusu za loňský rok činí 60 300 Kč.