Rady jak postupovat, když se v obci střílí petardami i mimo silvestr.

V současnosti stále častěji slyšíme hluk petard, a to mnohdy již od listopadu. Bohužel, dosud neexistuje zákon, který by celostátně reguloval tento nepříjemný projev oslav. Jak se tedy ale bránit tomuto nešvaru?

 

Některé obce v naší republice již začínají s tímto neblahým jevem bojovat, a to omezením použití petard na území obce vyhláškou. Zpravidla se petardy ve vyhlášce smí používat jen ve stanovené dny, kterými jsou vesměs 31. prosinec a 1. leden. Pokud však obec takovouto vyhlášku nevydala, pak nezbývá, než takovouto vyhlášku na jednáních zastupitelstva obce vyžadovat, případně iniciovat petici za vydání takovéto vyhlášky.

 

Avšak i tak existuje obecný zákaz rušení nočního klidu (22.00 – 6. 00 hod.), jehož dodržování může každý z nás vyžadovat, a to prostřednictvím městské policie. Je to samozřejmě dost nejistý výsledek, zejména tam, kde je městská policie v této otázce dost laxní, ale na Vaši výzvu je povinností městské policie, aby na místo, kde byl ohlášen tento přestupek, vyjeli a pokud se jim podaří osoby, které petardy budou odpalovat na místě usvědčit, musí tento přestupek řešit pokutou, případně jej předat přestupkové komisi obecního úřadu k řešení.

 

V rámci dokazování takovéhoto přestupku je vhodné nečekat, až dorazí hlídka městské policie a ještě před jejich příjezdem zaznamenat tento přestupek na mobil. Zde je však vhodnější natočit videozáznam, než jen pořídit statické fotografie, neboť videozáznam umožňuje zachytit i hluk, což fotografie z podstaty věci nemůže. Dnes již neplatí tvrzení, že fotografie či videozáznam, který pořídíme bez souhlasu osob, které jsou takto zaznamenány, nemohou posloužit jako důkaz přestupku, neboť se soudy již svými rozhodnutími nejednou vyjádřily, že tento způsob svědectví o přestupku či trestnému činu je v případě dokazování věrohodným důkazem, k jehož pořízení pachatel přestupku či trestného činu nemusí dávat souhlas, neboť by toto odporovalo logice věci. Výše pokuty je 10 000 Kč a v případě opakovaného přestupku pak 15 000 Kč.